fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kompetencje kluczowe – monitorowanie przez dyrektora kształtowania kompetencji kluczowych w szkole/przedszkolu

Niezwykle ważnym  zadaniem szkoły jest dzisiaj wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne dla efektywnego działania  w społeczeństwie. Na szkoleniu zostaną Państwu przybliżone najnowsze  zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Podane zostaną przykłady realizacji tych kompetencji w ramach realizacji podstawy programowej, a także przedstawiona zostanie rola nadzoru pedagogicznego w monitorowaniu doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów. Poznacie Państwo także narzędzia niezbędne w pracy dyrektora, a służące nadzorowaniu wykonania tego zadania przez nauczycieli.

Cel szkolenia:

Doskonalenie umiejętności kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

Po szkoleniu uczestnik:

 • zna kompetencje kluczowe,
 • umie scharakteryzować osiem kompetencji kluczowych,
 • wie, gdzie w podstawie programowej znajdują się zapisy dotyczące kompetencji kluczowych,
 • potrafi odnieść kompetencje kluczowe do wymagań wobec szkół i placówek,
 • potrafi wskazać, kiedy w czasie procesu dydaktyczno-wychowawczego kształtuje kompetencje kluczowe,
 • zna przykłady działań, mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych.

Uwaga:

W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 niektórych kuratorów oświaty znajduje się zapis, dotyczący kompetencji kluczowych w punkcie monitorowanie. A zatem kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych będzie sprawdzane w formie  ankiety w niektórych placówkach (szkołach i przedszkolach).

Program szkolenia: 

 1. Tło i cele kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.
 2. Charakterystyka ośmiu kompetencji według Zalecenia Parlamentu Europejskiego.
 3. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej.
 4. Kompetencje kluczowe w wymaganiach wobec szkół i placówek.
 5. Przykłady praktyk w zakresie podejmowania działań mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i ich monitorowanie.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.