fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Akty prawa wewnątrzszkolnego – statut, uchwały, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły

Wielu dyrektorów zgłasza potrzebę uporządkowania swojej wiedzy z zakresu tworzenia prawa wewnątrzszkolnego i przypomnienia reguł jego tworzenia. Odpowiadając na te oczekiwania proponujemy szkolenie, podczas którego prześledzimy katalog dokumentów, które nazwać można dokumentami wewnętrznymi szkoły. Przypomnimy również zasady tworzenia, zakresu merytorycznego i okoliczności, które obligują do tworzenia aktów prawa wewnętrznego. Porozmawiamy także o spójności dokumentów prawa wewnętrznego i organach uprawnionych do jego tworzenia. Wskażemy na znaczenie statutu szkoły, jako swoistej konstytucji placówki.

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół i placówek, którzy chcą uporządkować wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia i stosowania prawa wewnętrznego szkoły. Po jego zakończeniu będziecie Państwo wiedzieć, kto i kiedy zobowiązany jest do wydawania aktów prawa wewnętrznego. Wspólnie sporządzimy listę typowych zarządzeń dyrektora, które mogą być wydane w ciągu roku oraz wskażemy okoliczności tworzenia zarządzeń nietypowych. Zobaczymy, jakie decyzje wydaje dyrektor szkoły i które z nich są decyzjami administracyjnymi. Przejrzymy również listę regulaminów, instrukcji, procedur i uchwał rady pedagogicznej. Porozmawiamy o koniczności spójności aktów prawnych obowiązujących w szkole. Przypomnimy sobie również o zasadach ich konstruowania.
Po szkoleniu każdy z uczestników będzie wiedział, które z aktów prawa wewnętrznego są konieczne, a które zbędne.
      Uczestnik po szkoleniu otrzyma w wersji elektronicznej:
 • Zasady tworzenia aktów prawnych;
 • Szablon statutu szkoły;
 • Przykładową politykę rachunkowości;
 • Wzorzec uchwały rady pedagogicznej;
 • Wzór opinii rady pedagogicznej;
 • Wzór decyzji administracyjnych dyrektora;
 • Propozycje decyzji kierowniczych;
 • Wzorzec zarządzenia;
 • Wykaz zarządzeń na cały rok szkolny;
 • Wykaz regulaminów niezbędnych w szkole;
 • Przykładowe regulaminy;
 • Wykaz możliwych procedur szkolnych;
 • Przykład opisu procedury;
 • Pytania kontrolne do programu wychowawczego i profilaktyki;
 • Uczestnik szkolenia otrzyma również odpowiedzi na pytania, z którymi przyjdzie na szkolenie lub takie, które zrodzą się w jego trakcie.
Program szkolenia :
 • Podstawy wiedzy o prawie i jego tworzeniu;
 • Tworzenie prawa wewnętrznego;
 • Akty prawa wewnętrznego:
→      Statut szkoły;
→      Polityka rachunkowości;
→      Inne dokumenty finansowe;
→      Uchwały rady pedagogicznej;
→      Opinie rady pedagogicznej;
→      Decyzje administracyjne dyrektora;
→      Decyzje kierownicze;
→      Zarządzenia;
→      Regulaminy;
→      Procedury;
 • Nowelizacja prawa wewnątrzszkolnego – kiedy i w jaki sposób;
 • Szkolny zestaw programów nauczania;
 • Program wychowawczy i program profilaktyki;
 • Spójność prawa wewnętrznego;
 • Organy szkoły i ich uprawnienia do kreowania prawa;
 • Zakres merytoryczny kreowania prawa wewnętrznego przez organy szkoły;
 • Nadzór prawny dyrektora szkoły w ramach realizowanego nadzoru pedagogicznego;

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.