fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych sposobem na podnoszenie jakości pracy szkoły

Celem seminarium jest stworzenie systemu analiz egzaminów zewnętrznych, wpływającego na wzrost efektów kształcenia.

Uczestnik po szkoleniu zna:
 • Wymagania  państwa dotyczące egzaminów zewnętrznych
 • Pojęcia pomiaru dydaktycznego wykorzystywane w analizach egzaminu zewnętrznego
 • Metody ilościowe i jakościowe egzaminu
 • Strukturę i zasady tworzenia programu działań po egzaminie zewnętrznym
 • Normy procentowe w ocenie pracy szkolnej
Uczestnik po szkoleniu umie:
 • Przeprowadzić analizę egzaminu zewnętrznego w zespole zadaniowym nauczycieli
 • Potrafi skonstruować działania w programie naprawczym
Program szkolenia :
 • Analiza egzaminów zewnętrznych w prawie oświatowym (wymagania państwa związane z analizą egzaminów zewnętrznych w załączniku do rozp. MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego)
 • Podstawowe pojęcia pomiaru dydaktycznego związane z analizą egzaminu zewnętrznego
 • Prezentacja różnych metod egzaminów zewnętrznych (metody  ilościowe i jakościowe)
 • Analiza kontekstowa wyników egzaminów zewnętrznych
 • Treściowe  znaczenie wyniku – skala staninowa i centylowa
 • EWD i jej wykorzystanie w analizie egzaminów zewnętrznych
 • Przykładowa analiza łatwości badanych czynności i umiejętności próba skonstruowania programu działań naprawczych po analizie egzaminów zewnętrznych

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.