O szkoleniu

Nauczyciele nieustannie szukają skutecznych metod motywowania uczniów, rozwiązywania problemów, konstruktywnej współpracy z rodzicami, a dyrektorzy – na budowania zespołu nauczycieli pełnych zapału do pracy. Proponowane szkolenie, oparte na metodach warsztatowych, pozwoli na praktyczne poznanie sposobów wspierania ucznia i jego rodziny, określania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, poznawania metod oddziaływania na rodzinę i wzmacniania nauczycieli. Zajęcia wpłyną także na wzrost kompetencji liderskich uczestników oraz pozwolą na wspólne, zespołowe zaplanowanie skutecznych działań w obszarze wspomagania wychowawczej roli rodziny.

Proponowany program szkolenia

 1. Zasady i normy – rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości u dzieci
  • Nauczyciel jako specjalista
  • Określenie zakresu odpowiedzialności nauczycieli za proces wsparcia dzieci i rodziny
  • Budowanie i realizowanie wizji szkoły przyjaznej dziecku
 2. Budowanie z rodzicami relacji opartej na zaufaniu
  • Określenie oczekiwań i potrzeb obu stron
  • Kontakty z „trudnymi rodzicami”
  • Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej
  • Postawy rodziców, a potrzeby dzieci
  • Prowadzenie rozmów z rodzicami
  • Włączanie rodziców do współpracy
  • Rola kontraktu
 3. Sposoby wspomagania rodziców/opiekunów w procesie wychowania
  • Określanie celu
  • Etapy i formy budowania współpracy z rodzicami/opiekunami
  • Spotkania interwencyjne
  • Rozpoznawanie i reagowanie na problemy w rodzinach uczniów
 4. Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów
  • Analiza środowiska rodzinnego i szkolnego
  • Określanie czynników ryzyka i czynników chroniących
  • Metody diagnozy
  • Wyjaśnianie zaobserwowanych trudności
  • Wpływ rozpoznanych trudności na funkcjonowanie ucznia
 5. Kształtowanie u uczniów sprawności w czynieniu dobra
  • Budowanie pozytywnego nastawienia u uczniów
  • Kształcenie pożądanych społecznie kompetencji i postaw
  • Czy i jak rozmawiać z uczniami o tym, czym jest dobro?
  • Zachowania prospołeczne – czym są i jak je kształtować?
 6. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego
  • Harmonogram działań
  • Zasady współpracy nauczycieli przy realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
  • Dokumentowanie współpracy
  • Prawidłowe tworzenie planów wychowawczych
  • Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – rola i kompetencje szkoły

  O szkoleniu

  Nauczyciele nieustannie szukają skutecznych metod motywowania uczniów, rozwiązywania problemów, konstruktywnej współpracy z rodzicami, a dyrektorzy – na budowania zespołu nauczycieli pełnych zapału do pracy. Proponowane szkolenie, oparte na metodach warsztatowych, pozwoli na praktyczne poznanie sposobów wspierania ucznia i jego rodziny, określania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, poznawania metod oddziaływania na rodzinę i wzmacniania nauczycieli. Zajęcia wpłyną także na wzrost kompetencji liderskich uczestników oraz pozwolą na wspólne, zespołowe zaplanowanie skutecznych działań w obszarze wspomagania wychowawczej roli rodziny.

  Proponowany program szkolenia

  1. Zasady i normy – rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości u dzieci
   • Nauczyciel jako specjalista
   • Określenie zakresu odpowiedzialności nauczycieli za proces wsparcia dzieci i rodziny
   • Budowanie i realizowanie wizji szkoły przyjaznej dziecku
  2. Budowanie z rodzicami relacji opartej na zaufaniu
   • Określenie oczekiwań i potrzeb obu stron
   • Kontakty z „trudnymi rodzicami”
   • Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej
   • Postawy rodziców, a potrzeby dzieci
   • Prowadzenie rozmów z rodzicami
   • Włączanie rodziców do współpracy
   • Rola kontraktu
  3. Sposoby wspomagania rodziców/opiekunów w procesie wychowania
   • Określanie celu
   • Etapy i formy budowania współpracy z rodzicami/opiekunami
   • Spotkania interwencyjne
   • Rozpoznawanie i reagowanie na problemy w rodzinach uczniów
  4. Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów
   • Analiza środowiska rodzinnego i szkolnego
   • Określanie czynników ryzyka i czynników chroniących
   • Metody diagnozy
   • Wyjaśnianie zaobserwowanych trudności
   • Wpływ rozpoznanych trudności na funkcjonowanie ucznia
  5. Kształtowanie u uczniów sprawności w czynieniu dobra
   • Budowanie pozytywnego nastawienia u uczniów
   • Kształcenie pożądanych społecznie kompetencji i postaw
   • Czy i jak rozmawiać z uczniami o tym, czym jest dobro?
   • Zachowania prospołeczne – czym są i jak je kształtować?
  6. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego
   • Harmonogram działań
   • Zasady współpracy nauczycieli przy realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
   • Dokumentowanie współpracy
   • Prawidłowe tworzenie planów wychowawczych
   • Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – rola i kompetencje szkoły
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z