O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego tematyka z jednej strony wpisuje się w piąty z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24, a jednocześnie jest wynikiem diagnoz oraz obserwacji problemów, z jakimi spotykają się dzieci i uczniowie nie tylko w szkole, ale i w rodzinie.

Szkoła, a przede wszystkim zatrudnieni w niej, profesjonalnie przygotowani nauczyciele oraz specjaliści są w szczególny sposób zobowiązani do podejmowania skutecznych działań na rzecz udzielenia efektywnego wsparcia, także przy udziale instytucji zewnętrznych. Umiejętność rozpoznawania sygnałów, świadczących o możliwych problemach, zaplanowania koniecznych do podjęcia kroków oraz korzystania z kompetencji właściwych służb, czy organizacji, pozwala na skuteczną reakcję w trudnych sytuacjach i uniknięcie ich eskalacji.

Proponowany program szkolenia

 1. Podstawa prawna działań mających na celu wsparcie podopiecznych i ich rodzin
  • Ustawa Prawo oświatowe
  • Karta nauczyciela
  • Konwencja o prawach dziecka
  • Ustawa o pomocy społecznej
  • Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Akty wykonawcze
 2. Rozpoznawanie niepokojących sygnałów w zachowaniu dziecka/ucznia
  • Zachowania i reakcje, mogące sygnalizować problemy natury wychowawczej, o podłożu psychologicznym lub wynikających z sytuacji rodzinnej
  • Ustalenie otwartego katalogu problemów, wymagających wsparcia
  • Dyskusja nad spostrzeżeniami własnymi uczestników szkolenia
 3. Etapy realizacji efektywnej pomocy dziecku, uczniowi i rodzinie, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
  • Szczegółowy podział zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów, zaangażowanych w proces wspierania dziecka/ucznia/rodziny
  • Zasady współpracy między nauczycielami, a wychowawcą i specjalistami zatrudnionymi w szkole/przedszkolu w zakresie skutecznego
  • Rola zespołu wczesnego wspomagania rozwoju we wspieraniu dziecka i rodziny
 4. Podnoszenie skuteczności wsparcia poprzez rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
  • Poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  • Policją i sądem rodzinnym
  • Ośrodkami pomocy społecznej
  • Organizacjami pozarządowymi
  • Procedura niebieskiej karty
  • Nadzór kuratorski

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Współpraca nauczycieli, specjalistów i instytucji zewnętrznych, jako element wsparcia dzieci, uczniów i rodzin

  O szkoleniu

  Zapraszamy na szkolenie, którego tematyka z jednej strony wpisuje się w piąty z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24, a jednocześnie jest wynikiem diagnoz oraz obserwacji problemów, z jakimi spotykają się dzieci i uczniowie nie tylko w szkole, ale i w rodzinie.

  Szkoła, a przede wszystkim zatrudnieni w niej, profesjonalnie przygotowani nauczyciele oraz specjaliści są w szczególny sposób zobowiązani do podejmowania skutecznych działań na rzecz udzielenia efektywnego wsparcia, także przy udziale instytucji zewnętrznych. Umiejętność rozpoznawania sygnałów, świadczących o możliwych problemach, zaplanowania koniecznych do podjęcia kroków oraz korzystania z kompetencji właściwych służb, czy organizacji, pozwala na skuteczną reakcję w trudnych sytuacjach i uniknięcie ich eskalacji.

  Proponowany program szkolenia

  1. Podstawa prawna działań mających na celu wsparcie podopiecznych i ich rodzin
   • Ustawa Prawo oświatowe
   • Karta nauczyciela
   • Konwencja o prawach dziecka
   • Ustawa o pomocy społecznej
   • Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   • Akty wykonawcze
  2. Rozpoznawanie niepokojących sygnałów w zachowaniu dziecka/ucznia
   • Zachowania i reakcje, mogące sygnalizować problemy natury wychowawczej, o podłożu psychologicznym lub wynikających z sytuacji rodzinnej
   • Ustalenie otwartego katalogu problemów, wymagających wsparcia
   • Dyskusja nad spostrzeżeniami własnymi uczestników szkolenia
  3. Etapy realizacji efektywnej pomocy dziecku, uczniowi i rodzinie, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
   • Szczegółowy podział zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów, zaangażowanych w proces wspierania dziecka/ucznia/rodziny
   • Zasady współpracy między nauczycielami, a wychowawcą i specjalistami zatrudnionymi w szkole/przedszkolu w zakresie skutecznego
   • Rola zespołu wczesnego wspomagania rozwoju we wspieraniu dziecka i rodziny
  4. Podnoszenie skuteczności wsparcia poprzez rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi:
   • Poradnią psychologiczno-pedagogiczną
   • Policją i sądem rodzinnym
   • Ośrodkami pomocy społecznej
   • Organizacjami pozarządowymi
   • Procedura niebieskiej karty
   • Nadzór kuratorski

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Współpraca nauczycieli, specjalistów i instytucji zewnętrznych, jako element wsparcia dzieci, uczniów i rodzin
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z