O szkoleniu

Ministerstwo Edukacji i Nauki, publikując kierunki polityki oświatowej państwa, wskazało na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę zdrowia psychicznego uczniów. Dzięki proponowanemu warsztatowemu szkoleniu uczestnicy poznają praktyczne sposoby budowania skutecznych zespołów nauczycieli, których zadaniem będzie wypracowanie skutecznych metod i procedur, wspierających dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych. Wypracowanie zasad współdziałania pozwoli na zapewnienie uczniom systemowej i dobrze zaplanowanej ochrony, dostosowanej do specyfiki, potrzeb, czy występujących w danej szkole/przedszkolu/placówce trudności.

Proponowany program szkolenia

 1. Współczesne uwarunkowania rozwoju psychofizycznego uczniów i wynikające z nich zagrożenia
  • Wyniki badań i ich analiza
  • Zebranie informacji o problemach zgłaszanych przez uczniów i rodziców
  • Symptomy problemów wymagających interwencji
 2. Omówienie problemów występujących wśród uczniów szkoły
  • Diagnoza sytuacji ucznia
  • Przegląd obowiązujących przepisów dotyczących dydaktyki w kontekście sytuacji psychologicznej uczniów
 3. Planowanie warunków tworzenia i prawidłowego funkcjonowania zespołu
  • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych
  • Ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności za zespół
  • Uwspólnienie wartości
  • Uzgodnienie kierunków
  • Podział zadań
 4. Etapy budowania zespołu
  • Mechanizmy pracy zespołowej
  • Obserwacja działań zespołu, role w zespole
  • Określanie potrzeb zespołu
  • Sposoby oddziaływania na poszczególnych etapach
  • Rola lidera
  • Wspieranie członków zespołu
  • Określenie przez Uczestników, na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół.
  • Określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu
 5. Zapobieganie problemom w pracy zespołu
  • Określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu
  • Zapobieganie konfliktom
  • Praca nad zadaniem
  • Unikanie rywalizacji
 6. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zaplanowanie działań, które będą odpowiedzią na konkretne problemy uczniów
  • Zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców
  • Zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem pracy w zespołach nauczycieli

  O szkoleniu

  Ministerstwo Edukacji i Nauki, publikując kierunki polityki oświatowej państwa, wskazało na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę zdrowia psychicznego uczniów. Dzięki proponowanemu warsztatowemu szkoleniu uczestnicy poznają praktyczne sposoby budowania skutecznych zespołów nauczycieli, których zadaniem będzie wypracowanie skutecznych metod i procedur, wspierających dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych. Wypracowanie zasad współdziałania pozwoli na zapewnienie uczniom systemowej i dobrze zaplanowanej ochrony, dostosowanej do specyfiki, potrzeb, czy występujących w danej szkole/przedszkolu/placówce trudności.

  Proponowany program szkolenia

  1. Współczesne uwarunkowania rozwoju psychofizycznego uczniów i wynikające z nich zagrożenia
   • Wyniki badań i ich analiza
   • Zebranie informacji o problemach zgłaszanych przez uczniów i rodziców
   • Symptomy problemów wymagających interwencji
  2. Omówienie problemów występujących wśród uczniów szkoły
   • Diagnoza sytuacji ucznia
   • Przegląd obowiązujących przepisów dotyczących dydaktyki w kontekście sytuacji psychologicznej uczniów
  3. Planowanie warunków tworzenia i prawidłowego funkcjonowania zespołu
   • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych
   • Ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności za zespół
   • Uwspólnienie wartości
   • Uzgodnienie kierunków
   • Podział zadań
  4. Etapy budowania zespołu
   • Mechanizmy pracy zespołowej
   • Obserwacja działań zespołu, role w zespole
   • Określanie potrzeb zespołu
   • Sposoby oddziaływania na poszczególnych etapach
   • Rola lidera
   • Wspieranie członków zespołu
   • Określenie przez Uczestników, na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół.
   • Określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu
  5. Zapobieganie problemom w pracy zespołu
   • Określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu
   • Zapobieganie konfliktom
   • Praca nad zadaniem
   • Unikanie rywalizacji
  6. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • Zaplanowanie działań, które będą odpowiedzią na konkretne problemy uczniów
   • Zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców
   • Zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem pracy w zespołach nauczycieli
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z