O szkoleniu

Dokąd zmierza współczesny świat? Kto jest odpowiedzialny za kierunek tej drogi, jeśli nie nowe, młode pokolenia? Czy nie byłoby pięknie pomyśleć, że jako nauczyciele mamy niezwykłą moc sprawienia, by świat był coraz piękniejszy? Żeby ludzie, którzy będą go tworzyć żyli w oparciu o ugruntowane wartości, odpowiedzialnie, pełni godności? Żeby z optymizmem patrzyli w przyszłość i z szacunkiem odnosili się do przeszłości? Jak wychować wielkich ludzi? To pytanie, które warto sobie zadawać.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom odnaleźć odpowiedzi na te pytania – będzie nieocenionym źródłem inspiracji oraz praktycznych wskazówek. Pomoże nabrać pewności w roli nauczyciela lub wychowawcy i zapewnić podopiecznym możliwie najlepszy udział w życiu szkoły i społeczeństwa.

Proponowany program szkolenia

 1. Wychowanie do wrażliwości i czynienia dobra
  • Dlaczego dobro?
  • Kształcenie pożądanych społecznie kompetencji i postaw
  • Wychowanie do poszukiwania i wybierania dobra. Jak wspierać uczniów, by angażowały w zmienianie świata na lepsze? By stały się wrażliwe?
  • Czy i jak rozmawiać z uczniami o tym, czym jest dobro?
 2. Podstawy psychologii sukcesu
  • Budowanie pozytywnego nastawienia u uczniów
  • Sposoby uwalniania potencjału uczniów
  • Budowanie nastawienia – na trwałość i rozwój
  • Rozpoznawanie talentów
 3. Nauczyciel, jako wsparcie dla ucznia
  • Współdziałanie z uczniami
  • Dzielenie się odpowiedzialnością za sukcesy dydaktyczne i wychowawcze – partycypacja jako oddanie części władzy uczniom, i przekazanie im części odpowiedzialności za efekty
  • Wyznaczanie celów klasy
 4. Poznanie zasad skutecznego budowania w uczniach odpowiedzialności za własny rozwój
  • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych, ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności za zespół, uwspólnienie wartości, uzgodnienie kierunków, podział zadań
  • Wspieranie samodzielności uczniów
  • Indywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spełniania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów
  • Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy)
  • Planowanie współpracy z samorządem uczniowskim
  • Mediacje rówieśnicze i wolontariat jako skuteczne narzędzie samopomocy koleżeńskiej
  • Metody aktywizujące – uczeń jako świadomy uczestnik procesu dydaktycznego
  • Podstawy neurodydaktyki
  • Metoda projektu jako forma realizacji wymagań
  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami choachingu, możliwości wykorzystania metod coachingowych w pracy z uczniami i rodzicami uczniów, Podstawy pracy metodą GROW
 5. Zachowania prospołeczne – czym są i jak je kształtować?
  • Dbałość o zdrowie – jak wzmacniać?
  • Mechanizmy pracy zespołowej
  • Obserwacja działań zespołu
  • Role w zespole
  • Określanie potrzeb zespołu
  • Sposoby oddziaływania na poszczególnych etapach
  • Rola lidera
  • Wspieranie członków zespołu
  • Określenie przez Uczestników na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół
  • Określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu, co zrobić, by udało się zbudować zgrany zespół
  • Zapobieganie konfliktom
  • Praca nad zadaniem
  • Unikanie rywalizacji

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Wychowanie

  W drodze do dojrzałości i odpowiedzialności

  O szkoleniu

  Dokąd zmierza współczesny świat? Kto jest odpowiedzialny za kierunek tej drogi, jeśli nie nowe, młode pokolenia? Czy nie byłoby pięknie pomyśleć, że jako nauczyciele mamy niezwykłą moc sprawienia, by świat był coraz piękniejszy? Żeby ludzie, którzy będą go tworzyć żyli w oparciu o ugruntowane wartości, odpowiedzialnie, pełni godności? Żeby z optymizmem patrzyli w przyszłość i z szacunkiem odnosili się do przeszłości? Jak wychować wielkich ludzi? To pytanie, które warto sobie zadawać.

  Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom odnaleźć odpowiedzi na te pytania – będzie nieocenionym źródłem inspiracji oraz praktycznych wskazówek. Pomoże nabrać pewności w roli nauczyciela lub wychowawcy i zapewnić podopiecznym możliwie najlepszy udział w życiu szkoły i społeczeństwa.

  Proponowany program szkolenia

  1. Wychowanie do wrażliwości i czynienia dobra
   • Dlaczego dobro?
   • Kształcenie pożądanych społecznie kompetencji i postaw
   • Wychowanie do poszukiwania i wybierania dobra. Jak wspierać uczniów, by angażowały w zmienianie świata na lepsze? By stały się wrażliwe?
   • Czy i jak rozmawiać z uczniami o tym, czym jest dobro?
  2. Podstawy psychologii sukcesu
   • Budowanie pozytywnego nastawienia u uczniów
   • Sposoby uwalniania potencjału uczniów
   • Budowanie nastawienia – na trwałość i rozwój
   • Rozpoznawanie talentów
  3. Nauczyciel, jako wsparcie dla ucznia
   • Współdziałanie z uczniami
   • Dzielenie się odpowiedzialnością za sukcesy dydaktyczne i wychowawcze – partycypacja jako oddanie części władzy uczniom, i przekazanie im części odpowiedzialności za efekty
   • Wyznaczanie celów klasy
  4. Poznanie zasad skutecznego budowania w uczniach odpowiedzialności za własny rozwój
   • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych, ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności za zespół, uwspólnienie wartości, uzgodnienie kierunków, podział zadań
   • Wspieranie samodzielności uczniów
   • Indywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spełniania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów
   • Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy)
   • Planowanie współpracy z samorządem uczniowskim
   • Mediacje rówieśnicze i wolontariat jako skuteczne narzędzie samopomocy koleżeńskiej
   • Metody aktywizujące – uczeń jako świadomy uczestnik procesu dydaktycznego
   • Podstawy neurodydaktyki
   • Metoda projektu jako forma realizacji wymagań
   • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami choachingu, możliwości wykorzystania metod coachingowych w pracy z uczniami i rodzicami uczniów, Podstawy pracy metodą GROW
  5. Zachowania prospołeczne – czym są i jak je kształtować?
   • Dbałość o zdrowie – jak wzmacniać?
   • Mechanizmy pracy zespołowej
   • Obserwacja działań zespołu
   • Role w zespole
   • Określanie potrzeb zespołu
   • Sposoby oddziaływania na poszczególnych etapach
   • Rola lidera
   • Wspieranie członków zespołu
   • Określenie przez Uczestników na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół
   • Określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu, co zrobić, by udało się zbudować zgrany zespół
   • Zapobieganie konfliktom
   • Praca nad zadaniem
   • Unikanie rywalizacji

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Wychowanie W drodze do dojrzałości i odpowiedzialności
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z