O szkoleniu

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z obowiązkiem rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych, a także rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Ich różnorodność może wynikać min. z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, niepowodzeń szkolnych, ale też szczególnych uzdolnień. Zadanie to wymaga zaplanowania, a następnie udzielenia zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowania i realizacji planów zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET). Niezwykle istotne jest także uprzednie zdiagnozowanie i w razie konieczności odpowiednie przygotowanie warsztatu pracy specjalistów. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione wszystkie aspekty z tego zakresu, a także przykłady praktycznych rozwiązań.

Proponowany program szkolenia

 1. Regulacje prawne w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Przegląd regulacji prawnych
  • Analiza przepisów determinujących organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zadania i rola specjalistów
  • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. IPET, WOFU) – propozycje zapisów
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Dostosowywanie wymagań w praktyce – propozycje rozwiązań
  • Warsztat pracy nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy – propozycje narzędzi
  • Formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi działającymi na rzecz dziecka

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  O szkoleniu

  Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z obowiązkiem rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych, a także rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Ich różnorodność może wynikać min. z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, niepowodzeń szkolnych, ale też szczególnych uzdolnień. Zadanie to wymaga zaplanowania, a następnie udzielenia zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowania i realizacji planów zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET). Niezwykle istotne jest także uprzednie zdiagnozowanie i w razie konieczności odpowiednie przygotowanie warsztatu pracy specjalistów. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione wszystkie aspekty z tego zakresu, a także przykłady praktycznych rozwiązań.

  Proponowany program szkolenia

  1. Regulacje prawne w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • Przegląd regulacji prawnych
   • Analiza przepisów determinujących organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • Zadania i rola specjalistów
   • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. IPET, WOFU) – propozycje zapisów
  3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • Dostosowywanie wymagań w praktyce – propozycje rozwiązań
   • Warsztat pracy nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy – propozycje narzędzi
   • Formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi działającymi na rzecz dziecka

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z