O szkoleniu

Zapewnienie właściwego wsparcia uczniom ze spektrum autyzmu stanowi dla nauczycieli i pedagogów szczególne wyzwanie, choćby ze względu na duże zróżnicowanie rodzaju oraz nasilenia objawów wśród osób autystycznych. Charakterystyczne dla tego zaburzenia zachowania bywają również niewłaściwie odbierane przez rówieśników, co może stać się przyczyną nieporozumień, a nawet konfliktów.

Celem szkolenia będzie przybliżenie sylwetki psychologicznej ucznia ze spektrum autyzmu, a także wskazanie metod i zasad pracy, pozwalających na skuteczne prowadzenie procesu edukacji oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Proponowany program szkolenia

 1. Spektrum zaburzeń autystycznych, a niepełnosprawność intelektualna
  • Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. klasyfikacja ICD – 11
  • Kryteria diagnostyczne
  • Najczęściej występujące objawy
  • Zróżnicowanie w zakresie rozwoju intelektualnego, w tym niepełnosprawność sprzężona
 2. Zachowanie dziecka autystycznego w szkole
  • Najczęściej występujące objawy
  • Problemy w komunikacji
  • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym – brak lub mała elastyczność w zachowaniu i myśleniu
  • Występowanie sensoryzmów i trudnych zachowań
  • Funkcjonowanie sensoryczne
  • Funkcje poznawcze
 3. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
  • Wskaźniki procesu edukacyjnego
  • Cele edukacyjno-terapeutyczne
  • Ogólne zasady pracy, tzw. „klucz do sukcesu”
  • Rodzaje możliwych form kształcenia
  • Indywidualizacja pracy edukacyjnej i terapeutycznej
  • Dokumentacja psychologiczno-pedagogiczna (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia)
  • Warunki i kryteria oceniania
  • Organizacja i realizacja zajęć edukacyjnych i oddziaływań wspierających ucznia
 4. Edukacja społeczności szkolnej – tolerancja, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa
 5. Współpraca z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu
  • Diagnoza potrzeb rodzica
  • Techniki skutecznej komunikacji, w odniesieniu do kontaktów szkoła – rodzic
  • Strategie zachęcania rodziców do współpracy
  • Klucze komunikacyjne, pomocne w dążeniu do porozumienia

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Uczeń ze spektrum autyzmu – warsztat praktycznych umiejętności nauczyciela

  O szkoleniu

  Zapewnienie właściwego wsparcia uczniom ze spektrum autyzmu stanowi dla nauczycieli i pedagogów szczególne wyzwanie, choćby ze względu na duże zróżnicowanie rodzaju oraz nasilenia objawów wśród osób autystycznych. Charakterystyczne dla tego zaburzenia zachowania bywają również niewłaściwie odbierane przez rówieśników, co może stać się przyczyną nieporozumień, a nawet konfliktów.

  Celem szkolenia będzie przybliżenie sylwetki psychologicznej ucznia ze spektrum autyzmu, a także wskazanie metod i zasad pracy, pozwalających na skuteczne prowadzenie procesu edukacji oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Proponowany program szkolenia

  1. Spektrum zaburzeń autystycznych, a niepełnosprawność intelektualna
   • Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. klasyfikacja ICD – 11
   • Kryteria diagnostyczne
   • Najczęściej występujące objawy
   • Zróżnicowanie w zakresie rozwoju intelektualnego, w tym niepełnosprawność sprzężona
  2. Zachowanie dziecka autystycznego w szkole
   • Najczęściej występujące objawy
   • Problemy w komunikacji
   • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym – brak lub mała elastyczność w zachowaniu i myśleniu
   • Występowanie sensoryzmów i trudnych zachowań
   • Funkcjonowanie sensoryczne
   • Funkcje poznawcze
  3. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
   • Wskaźniki procesu edukacyjnego
   • Cele edukacyjno-terapeutyczne
   • Ogólne zasady pracy, tzw. „klucz do sukcesu”
   • Rodzaje możliwych form kształcenia
   • Indywidualizacja pracy edukacyjnej i terapeutycznej
   • Dokumentacja psychologiczno-pedagogiczna (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia)
   • Warunki i kryteria oceniania
   • Organizacja i realizacja zajęć edukacyjnych i oddziaływań wspierających ucznia
  4. Edukacja społeczności szkolnej – tolerancja, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa
  5. Współpraca z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu
   • Diagnoza potrzeb rodzica
   • Techniki skutecznej komunikacji, w odniesieniu do kontaktów szkoła – rodzic
   • Strategie zachęcania rodziców do współpracy
   • Klucze komunikacyjne, pomocne w dążeniu do porozumienia

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Uczeń ze spektrum autyzmu – warsztat praktycznych umiejętności nauczyciela
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z