O szkoleniu

ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami koncentracji uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne) jest rozpoznaniem medycznym, stosowanym wobec dzieci i dorosłych, mających poważne trudności poznawcze i zaburzenia zachowania, w ważnych aspektach swojego życia, np. w stosunkach rodzinnych i osobistych, w szkole lub w pracy. Charakteryzują go nieadekwatne do wieku rozwojowego deficyty koncentracji uwagi, impulsywność i nadpobudliwość ruchowa (nadruchliwość), które determinują występowanie typowych problemów szkolnych. Wspierając ucznia z ADHD w osiąganiu sukcesów w nauce, nauczyciel powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, jak i strategii radzenia sobie ze wspomnianymi problemami szkolnymi i sposobów dostosowania warunków kształcenia i wymagań edukacyjnych.

Proponowany program szkolenia

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Identyfikacja trudności i możliwości ucznia z ADHD oraz zadań edukacyjno-terapeutycznych nauczyciela – omówienie i wnioski
 3. Charakterystyka ucznia z ADHD, w tym omówienie kryteriów klasyfikacji wg DSM V, warunków diagnozy, objawów osiowych: zaburzeń  koncentracji uwagi, impulsywności, nadmiernej ruchliwości i ich znaczenia w procesie nauczania, podtypów zaburzenia, etiologii  i możliwości leczenia/terapii oraz możliwych zaburzeń współwystępujących
 4. Edukacja ucznia z ADHD
 5. Ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze rozpoznawania mocnych stron ucznia i obszarów do rozwoju ucznia oraz tworzenia planu działania pedagogiczno-terapeutycznego w pracy z uczniem

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Uczeń z ADHD – jak mu pomóc?

  O szkoleniu

  ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami koncentracji uwagi (zaburzenia hiperkinetyczne) jest rozpoznaniem medycznym, stosowanym wobec dzieci i dorosłych, mających poważne trudności poznawcze i zaburzenia zachowania, w ważnych aspektach swojego życia, np. w stosunkach rodzinnych i osobistych, w szkole lub w pracy. Charakteryzują go nieadekwatne do wieku rozwojowego deficyty koncentracji uwagi, impulsywność i nadpobudliwość ruchowa (nadruchliwość), które determinują występowanie typowych problemów szkolnych. Wspierając ucznia z ADHD w osiąganiu sukcesów w nauce, nauczyciel powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie zarówno rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, jak i strategii radzenia sobie ze wspomnianymi problemami szkolnymi i sposobów dostosowania warunków kształcenia i wymagań edukacyjnych.

  Proponowany program szkolenia

  1. Wprowadzenie do szkolenia
  2. Identyfikacja trudności i możliwości ucznia z ADHD oraz zadań edukacyjno-terapeutycznych nauczyciela – omówienie i wnioski
  3. Charakterystyka ucznia z ADHD, w tym omówienie kryteriów klasyfikacji wg DSM V, warunków diagnozy, objawów osiowych: zaburzeń  koncentracji uwagi, impulsywności, nadmiernej ruchliwości i ich znaczenia w procesie nauczania, podtypów zaburzenia, etiologii  i możliwości leczenia/terapii oraz możliwych zaburzeń współwystępujących
  4. Edukacja ucznia z ADHD
  5. Ćwiczenie utrwalające zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze rozpoznawania mocnych stron ucznia i obszarów do rozwoju ucznia oraz tworzenia planu działania pedagogiczno-terapeutycznego w pracy z uczniem

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Uczeń z ADHD – jak mu pomóc?
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z