O szkoleniu

Do obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy, należy „zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Proponujemy Państwu w tym zakresie pomoc, przeprowadzając na miejscu, w Waszych placówkach, stosowne (podstawowe lub okresowe) szkolenia w zakresie bhp.

Proponowany program szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • Praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie
   przepisów i zasad bhp
  • Ochrony pracy kobiet i młodocianych
  • Wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
  • Profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 2. Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  • Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne w procesach pracy
  • Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
  • Ergonomiczna organizacja stanowiska pracy
  • Oświetlenie stanowiska pracy umysłowej
  • Przerwy w czasie pracy
  • Okulary korekcyjne
  • Organizacja pracy umysłowej w zakresie bhp
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  • Definicje wypadków
  • Podstawowe zasady postępowania powypadkowego
  • Świadczenia odszkodowawcze
  • Postępowanie w sprawie świadczeń odszkodowawczych

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Bezpieczeństwo

  Szkolenia podstawowe i okresowe BHP

  O szkoleniu

  Do obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy, należy „zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Proponujemy Państwu w tym zakresie pomoc, przeprowadzając na miejscu, w Waszych placówkach, stosowne (podstawowe lub okresowe) szkolenia w zakresie bhp.

  Proponowany program szkolenia

  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
   • Praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie
    przepisów i zasad bhp
   • Ochrony pracy kobiet i młodocianych
   • Wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
   • Profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
  2. Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
   • Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne w procesach pracy
   • Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz ocena ryzyka
  3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
   • Ergonomiczna organizacja stanowiska pracy
   • Oświetlenie stanowiska pracy umysłowej
   • Przerwy w czasie pracy
   • Okulary korekcyjne
   • Organizacja pracy umysłowej w zakresie bhp
  4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
   • Definicje wypadków
   • Podstawowe zasady postępowania powypadkowego
   • Świadczenia odszkodowawcze
   • Postępowanie w sprawie świadczeń odszkodowawczych

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Bezpieczeństwo Szkolenia podstawowe i okresowe BHP
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z