O szkoleniu

Statut szkoły (placówki) jest najważniejszym dokumentem określającym organizację oraz zadania szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jest aktem prawa wewnętrznego, powinien odzwierciedlać specyfikę szkoły, a także być w zgodzie z prawem oświatowym, dlatego jego treść powinna być najwyższej jakości. Nadzór nad przestrzeganiem statutu sprawuje dyrektor i kurator oświaty.

Waga tego dokumentu wymaga od dyrektora i nauczycieli stałego monitorowania zawartych w nim zapisów, w szczególności bieżącego dokonywania modyfikacji, odpowiadających zmianom przepisów prawa oświatowego.

Proponowany program szkolenia

 1. Statut w przepisach prawa
  • Odniesienie zasad technik prawodawczych do tworzenia statutu
  • Uchwała i zarządzenie – dokumentacja wewnętrzna szkoły
  • Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem, w tym zasady tworzenia zapisów statutowych
 2. Zasady technik prawodawczych
  • Budowa statutu
  • Prawidłowe dokonywanie zmian w statucie
  • Jednostki redakcyjne statutu
  • Sporządzanie uchwał rady pedagogicznej, dotyczących zmian w statucie lub przyjęcia nowego statutu
 3. Tworzenie zapisów statutowych w następujących zakresach:
  • Cele i zadania szkoły
  • Cele programu, wychowawczo-profilaktycznego
  • Organizacja szkoły
  • Organy szkoły
  • Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły
  • Sposób oceniania
  • Prawa i obowiązki ucznia,
  • Działania w zakresie wolontariatu
  • Formy pomocy i opieki uczniom
 4. Analiza przykładowego statutu, pod kątem poprawności merytorycznej i technicznej

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Prawo i dokumentacja

  Statut szkoły i jego dostosowanie do Ustawy Prawo oświatowe

  O szkoleniu

  Statut szkoły (placówki) jest najważniejszym dokumentem określającym organizację oraz zadania szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jest aktem prawa wewnętrznego, powinien odzwierciedlać specyfikę szkoły, a także być w zgodzie z prawem oświatowym, dlatego jego treść powinna być najwyższej jakości. Nadzór nad przestrzeganiem statutu sprawuje dyrektor i kurator oświaty.

  Waga tego dokumentu wymaga od dyrektora i nauczycieli stałego monitorowania zawartych w nim zapisów, w szczególności bieżącego dokonywania modyfikacji, odpowiadających zmianom przepisów prawa oświatowego.

  Proponowany program szkolenia

  1. Statut w przepisach prawa
   • Odniesienie zasad technik prawodawczych do tworzenia statutu
   • Uchwała i zarządzenie – dokumentacja wewnętrzna szkoły
   • Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem, w tym zasady tworzenia zapisów statutowych
  2. Zasady technik prawodawczych
   • Budowa statutu
   • Prawidłowe dokonywanie zmian w statucie
   • Jednostki redakcyjne statutu
   • Sporządzanie uchwał rady pedagogicznej, dotyczących zmian w statucie lub przyjęcia nowego statutu
  3. Tworzenie zapisów statutowych w następujących zakresach:
   • Cele i zadania szkoły
   • Cele programu, wychowawczo-profilaktycznego
   • Organizacja szkoły
   • Organy szkoły
   • Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły
   • Sposób oceniania
   • Prawa i obowiązki ucznia,
   • Działania w zakresie wolontariatu
   • Formy pomocy i opieki uczniom
  4. Analiza przykładowego statutu, pod kątem poprawności merytorycznej i technicznej

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Prawo i dokumentacja Statut szkoły i jego dostosowanie do Ustawy Prawo oświatowe
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z