O szkoleniu

Dotychczasowe przepisy MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wprowadziły możliwość dodatkowego zatrudniania, obok asystenta i pomocy nauczyciela, nauczycieli posiadających kwalifikacje, w zakresie pedagogiki specjalnej. Ich zadaniem jest współorganizowanie kształcenia integracyjnego lub kształcenia uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Grupa nauczycieli wspomagających staje się coraz liczniejszą reprezentacją merytorycznych pracowników pedagogicznych. Jednocześnie zakres kompetencji i czynności zawodowych sprawia, że pełnią oni niezwykle ważną rolę w procesie dydaktyczno–wychowawczym, realizowanym z uczniami, wymagającymi stosowania specjalnej formy nauki i metod pracy. Powodzenie systemu kształcenia specjalnego warunkowane jest nie tylko poziomem ich profesjonalizmu, ale także miejscem i funkcją, jaka zostanie im przypisana. W jaki sposób kształtować relacje nauczyciela wspomagającego z innymi pracownikami szkoły i uczniami? Jaki zakres zadań, czy odpowiedzialności mu przypisać? To tylko niektóre z pytań, na które znajdziecie Państwo odpowiedź podczas proponowanego szkolenia.

Proponowany program szkolenia

 1. Przypomnienie podstawowych założeń świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych
 2. Zadania nauczyciela wspomagającego w procesie kształcenia specjalnego:
  • Podstawy prawne zatrudniania
  • Zakres obowiązków, zadań – propozycja rozwiązań
 3. Miejsce i rola nauczyciela wspomagającego w strukturze szkoły i klasy:
  • Współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami,
  • Budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym
  • Rola nauczyciela wspomagającego w relacji z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego
 4. Pragmatyka zawodowa nauczyciela wspomagającego – ćwiczenia praktyczne

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Rola nauczyciela współorganizującego w procesie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  O szkoleniu

  Dotychczasowe przepisy MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wprowadziły możliwość dodatkowego zatrudniania, obok asystenta i pomocy nauczyciela, nauczycieli posiadających kwalifikacje, w zakresie pedagogiki specjalnej. Ich zadaniem jest współorganizowanie kształcenia integracyjnego lub kształcenia uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Grupa nauczycieli wspomagających staje się coraz liczniejszą reprezentacją merytorycznych pracowników pedagogicznych. Jednocześnie zakres kompetencji i czynności zawodowych sprawia, że pełnią oni niezwykle ważną rolę w procesie dydaktyczno–wychowawczym, realizowanym z uczniami, wymagającymi stosowania specjalnej formy nauki i metod pracy. Powodzenie systemu kształcenia specjalnego warunkowane jest nie tylko poziomem ich profesjonalizmu, ale także miejscem i funkcją, jaka zostanie im przypisana. W jaki sposób kształtować relacje nauczyciela wspomagającego z innymi pracownikami szkoły i uczniami? Jaki zakres zadań, czy odpowiedzialności mu przypisać? To tylko niektóre z pytań, na które znajdziecie Państwo odpowiedź podczas proponowanego szkolenia.

  Proponowany program szkolenia

  1. Przypomnienie podstawowych założeń świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych
  2. Zadania nauczyciela wspomagającego w procesie kształcenia specjalnego:
   • Podstawy prawne zatrudniania
   • Zakres obowiązków, zadań – propozycja rozwiązań
  3. Miejsce i rola nauczyciela wspomagającego w strukturze szkoły i klasy:
   • Współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami,
   • Budowanie relacji z uczniem objętym kształceniem specjalnym
   • Rola nauczyciela wspomagającego w relacji z pozostałymi uczniami danego oddziału szkolnego
  4. Pragmatyka zawodowa nauczyciela wspomagającego – ćwiczenia praktyczne

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Rola nauczyciela współorganizującego w procesie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z