O szkoleniu

Myśląc i rozmawiając o szkole często skupiamy się na nauczycielach i uczniach. Trzecią grupą stanowiącą społeczność szkolną są rodzice. To dzięki sprawnej współpracy nauczycieli i rodziców, można stworzyć optymalne warunki rozwoju uczniów. Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców podnosi prestiż szkoły, a jednocześnie pomaga rozwiązywać bieżące problemy. Jakie są obowiązki i prawa rodziców w szkole? Jakie możliwości ma szkoła w procesie wychowania? Jak powinna wyglądać sprawna komunikacja? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w czasie szkolenia. Będzie ono także wspólną refleksją nad możliwościami konstruktywnej współpracy z Radą Rodziców, jako organem szkoły, ale też wszystkimi rodzicami.

Proponowany program szkolenia

 1. Kompetencje Rady Rodziców
  • Podstawa prawna funkcjonowania Rady Rodziców w szkole
  • Rada Rodziców jako organ statutowy szkoły
  • Kompetencje Rady Rodziców i rad oddziałowych
  • Procedura wyboru przedstawicieli rodziców
  • Uprawnienia Rady Rodziców
  • Finanse Rady Rodziców i rad oddziałowych
  • Regulamin funkcjonowania Rady Rodziców
 2. Współpraca szkoły z Radą Rodziców
  • Opiniowanie dokumentów szkolnych
  • Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
  • Sposób zbierania i wydatkowania funduszy
  • Finansowanie imprez i wycieczek szkolnych
  • Udział Rady Rodziców w pracach zespołów zadaniowych i nauczycielskich
  • Przygotowywanie imprez szkolnych przez Radę Rodziców – odpowiedzialność za bezpieczeństwo
  • Udział Rady Rodziców w procesie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
 3. Rozwiązywanie sporów między organami szkoły
  • Spory kompetencyjne
  • Zapisy statutowe
 4. Zasady współpracy nauczycieli z radami oddziałowymi i rodzicami
  • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych, ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności
  • Obowiązki wobec rodziców wynikające z przepisów prawa
  • Przykłady tzw. „dobrych praktyk” w budowaniu relacji z rodzicami uczniów
  • Udział rodziców w wydarzeniach klasowych
 5. Sytuacje konfliktowe w relacjach z rodzicami
  • Zasady prowadzenia i dokumentowania „trudnych” rozmów
  • Konflikty między rodzicami i wewnątrzrodzinne – sposób reagowania ze strony szkoły i nauczycieli
  • Przygotowanie spotkania z rodzicami
  • Omówienie podstaw prawnych dotyczących wpływu sytuacji konfliktowych na sytuację ucznia i obowiązków nauczyciela

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Relacje w szkole i przedszkolu

  Rola i kompetencje rodziców w szkole – od partnerstwa do współpracy

  O szkoleniu

  Myśląc i rozmawiając o szkole często skupiamy się na nauczycielach i uczniach. Trzecią grupą stanowiącą społeczność szkolną są rodzice. To dzięki sprawnej współpracy nauczycieli i rodziców, można stworzyć optymalne warunki rozwoju uczniów. Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców podnosi prestiż szkoły, a jednocześnie pomaga rozwiązywać bieżące problemy. Jakie są obowiązki i prawa rodziców w szkole? Jakie możliwości ma szkoła w procesie wychowania? Jak powinna wyglądać sprawna komunikacja? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w czasie szkolenia. Będzie ono także wspólną refleksją nad możliwościami konstruktywnej współpracy z Radą Rodziców, jako organem szkoły, ale też wszystkimi rodzicami.

  Proponowany program szkolenia

  1. Kompetencje Rady Rodziców
   • Podstawa prawna funkcjonowania Rady Rodziców w szkole
   • Rada Rodziców jako organ statutowy szkoły
   • Kompetencje Rady Rodziców i rad oddziałowych
   • Procedura wyboru przedstawicieli rodziców
   • Uprawnienia Rady Rodziców
   • Finanse Rady Rodziców i rad oddziałowych
   • Regulamin funkcjonowania Rady Rodziców
  2. Współpraca szkoły z Radą Rodziców
   • Opiniowanie dokumentów szkolnych
   • Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
   • Sposób zbierania i wydatkowania funduszy
   • Finansowanie imprez i wycieczek szkolnych
   • Udział Rady Rodziców w pracach zespołów zadaniowych i nauczycielskich
   • Przygotowywanie imprez szkolnych przez Radę Rodziców – odpowiedzialność za bezpieczeństwo
   • Udział Rady Rodziców w procesie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
  3. Rozwiązywanie sporów między organami szkoły
   • Spory kompetencyjne
   • Zapisy statutowe
  4. Zasady współpracy nauczycieli z radami oddziałowymi i rodzicami
   • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych, ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności
   • Obowiązki wobec rodziców wynikające z przepisów prawa
   • Przykłady tzw. „dobrych praktyk” w budowaniu relacji z rodzicami uczniów
   • Udział rodziców w wydarzeniach klasowych
  5. Sytuacje konfliktowe w relacjach z rodzicami
   • Zasady prowadzenia i dokumentowania „trudnych” rozmów
   • Konflikty między rodzicami i wewnątrzrodzinne – sposób reagowania ze strony szkoły i nauczycieli
   • Przygotowanie spotkania z rodzicami
   • Omówienie podstaw prawnych dotyczących wpływu sytuacji konfliktowych na sytuację ucznia i obowiązków nauczyciela

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Relacje w szkole i przedszkolu Rola i kompetencje rodziców w szkole – od partnerstwa do współpracy
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z