O szkoleniu

Podczas szkolenia, w oparciu o badania ankietowe i przykłady z praktyki, zaprezentowane zostanie tło realizowania tzw. programu ukrytego, który nieuświadomiony, może negatywnie wpływać na funkcjonowanie szkoły/przedszkola. Począwszy od organizacji szkoły/przedszkola, poprzez postawy nauczycieli i pracowników, analizę w obszarach dydaktyki, wychowania i opieki, realizowanych w „programie ukrytym”, przedstawione zostaną zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania. Podane zostaną także przykłady dobrych praktyk, dzięki którym można zminimalizować oddziaływanie „programu ukrytego”, umożliwiając tym samym osiąganie sukcesu edukacyjnego uczniów szkoły/przedszkola, a nauczycielom zadowolenie z ich własnych osiągnięć.

Dzięki świadomość istnienia nieformalnego – „ukrytego programu” i jego wpływu na pozycję placówki w środowisku (czyli wśród uczniów/podopiecznych, rodziców oraz organu prowadzącego i nadzoru) zostanie podniesiona wiarygodność jej funkcjonowania, a wiedza o zagrożeniach, wynikających z bardziej lub mniej świadomie realizowanego w szkole/przedszkolu „programu ukrytego” pomoże eliminować jego negatywne skutki dla społecznego i emocjonalnego rozwoju uczniów/podopiecznych.

Proponowany program szkolenia

 1. Przyjrzyjmy się przestrzeni edukacyjnej i organizacji naszej szkoły/przedszkola
 2. Ukryty program – „program ukryty” – czym jest?
 3. „Program ukryty” w obszarach dydaktyki, wychowania i opieki oraz jego oddziaływanie na kształtowanie u uczniów/podopiecznych wartości i postaw szczególnie ważnych dla ich rozwoju emocjonalnego i społecznego
 4. Obecność „ukrytego programu” w relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel -rodzic, nauczyciel-nauczyciel
 5. Ocenianie w oficjalnych dokumentach i w „programie ukrytym”, jego skutki w osiąganiu sukcesów bądź doznawaniu porażek przez uczniów/podopiecznych
 6. Dyskusja nad tym co w szkole/przedszkolu jest oficjalne i deklarowane, a tym co rzeczywiste i nieoficjalne
 7. “Program ukryty”- czy możemy go przekuć w sukces – przykłady dobrych praktyk, podsumowanie problemu

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Relacje w szkole i przedszkolu

  Program ukryty – szansa czy zagrożenie?

  O szkoleniu

  Podczas szkolenia, w oparciu o badania ankietowe i przykłady z praktyki, zaprezentowane zostanie tło realizowania tzw. programu ukrytego, który nieuświadomiony, może negatywnie wpływać na funkcjonowanie szkoły/przedszkola. Począwszy od organizacji szkoły/przedszkola, poprzez postawy nauczycieli i pracowników, analizę w obszarach dydaktyki, wychowania i opieki, realizowanych w „programie ukrytym”, przedstawione zostaną zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania. Podane zostaną także przykłady dobrych praktyk, dzięki którym można zminimalizować oddziaływanie „programu ukrytego”, umożliwiając tym samym osiąganie sukcesu edukacyjnego uczniów szkoły/przedszkola, a nauczycielom zadowolenie z ich własnych osiągnięć.

  Dzięki świadomość istnienia nieformalnego – „ukrytego programu” i jego wpływu na pozycję placówki w środowisku (czyli wśród uczniów/podopiecznych, rodziców oraz organu prowadzącego i nadzoru) zostanie podniesiona wiarygodność jej funkcjonowania, a wiedza o zagrożeniach, wynikających z bardziej lub mniej świadomie realizowanego w szkole/przedszkolu „programu ukrytego” pomoże eliminować jego negatywne skutki dla społecznego i emocjonalnego rozwoju uczniów/podopiecznych.

  Proponowany program szkolenia

  1. Przyjrzyjmy się przestrzeni edukacyjnej i organizacji naszej szkoły/przedszkola
  2. Ukryty program – „program ukryty” – czym jest?
  3. „Program ukryty” w obszarach dydaktyki, wychowania i opieki oraz jego oddziaływanie na kształtowanie u uczniów/podopiecznych wartości i postaw szczególnie ważnych dla ich rozwoju emocjonalnego i społecznego
  4. Obecność „ukrytego programu” w relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel -rodzic, nauczyciel-nauczyciel
  5. Ocenianie w oficjalnych dokumentach i w „programie ukrytym”, jego skutki w osiąganiu sukcesów bądź doznawaniu porażek przez uczniów/podopiecznych
  6. Dyskusja nad tym co w szkole/przedszkolu jest oficjalne i deklarowane, a tym co rzeczywiste i nieoficjalne
  7. “Program ukryty”- czy możemy go przekuć w sukces – przykłady dobrych praktyk, podsumowanie problemu

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Relacje w szkole i przedszkolu Program ukryty – szansa czy zagrożenie?
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z