O szkoleniu

Otwarte granice, swoboda przemieszczania się po całym świecie, czy coraz większe otwarcie pracodawców na pracowników z zagranicy powoduje, że do polskich szkół trafia coraz więcej uczniów cudzoziemskich. Wymagają oni dostosowania form i warunków nauczania, a jednocześnie maja takie same prawa, jak wszyscy pozostali. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie zasad pracy z uczniem cudzoziemskim, prowadzenia dokumentacji, a także na weryfikację dotychczasowych działań.

Proponowany program szkolenia

 1. Przyjęcie ucznia cudzoziemskiego do szkoły
  • Prawo cudzoziemców do edukacji w polskiej szkole
  • Zasady i procedury przyjęcia ucznia, weryfikacja dokumentacji i zaświadczeń, ustalenie poziomu nauczania
  • Przeprowadzenie wywiadu i wstępnej diagnozy umiejętności językowych
 2. Przygotowanie nauczycieli i uczniów do przyjęcia ucznia cudzoziemskiego
  • Prowadzenie zajęć dot. podstawowych zasad, zwyczajów i tradycji panujących w innych kulturach.
  • Przygotowanie uczniów z klasy na adaptację i integrację ucznia ‐ cudzoziemca w środowisku rówieśniczym
  • Sposoby komunikacji i zwracania się do nowych uczniów
  • Przeciwdziałanie skutkom izolacji uczniów cudzoziemskich
  • Zaplanowanie i przeprowadzenie diagnozy na początku procesu kształcenia, która umożliwia zaplanowanie odpowiednich działań wspomagających uczniów
 3. Zasady pracy z uczniem cudzoziemskim
  • Różnice programowe wynikające z nauki w innych systemach edukacyjnych – uzupełnianie różnic
  • Udzielanie uczniom przybywającym z zagranicy odpowiedniego do ich potrzeb wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postaci zajęć edukacyjnych i specjalistycznych
  • Zaplanowanie działań, które będą odpowiedzią na konkretne problemy uczniów.
  • Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu – wykorzystanie odpowiednich środków dydaktycznych
  • Ocenianie osiągnięć uczniów cudzoziemskich
 4. Dokumentowanie pracy z uczniem cudzoziemskim
  • Uwzględnienie obszaru kształcenia dzieci przybywających z zagranicy w ramach zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej
  • Współpraca z rodzicami ucznia cudzoziemskiego
  • Monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów bez biegłej znajomości języka polskiego.
  • Monitorowanie procesu włączania ucznia do środowiska szkolnego

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Gdy język polski jest barierą – praca z uczniem obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy

  O szkoleniu

  Otwarte granice, swoboda przemieszczania się po całym świecie, czy coraz większe otwarcie pracodawców na pracowników z zagranicy powoduje, że do polskich szkół trafia coraz więcej uczniów cudzoziemskich. Wymagają oni dostosowania form i warunków nauczania, a jednocześnie maja takie same prawa, jak wszyscy pozostali. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie zasad pracy z uczniem cudzoziemskim, prowadzenia dokumentacji, a także na weryfikację dotychczasowych działań.

  Proponowany program szkolenia

  1. Przyjęcie ucznia cudzoziemskiego do szkoły
   • Prawo cudzoziemców do edukacji w polskiej szkole
   • Zasady i procedury przyjęcia ucznia, weryfikacja dokumentacji i zaświadczeń, ustalenie poziomu nauczania
   • Przeprowadzenie wywiadu i wstępnej diagnozy umiejętności językowych
  2. Przygotowanie nauczycieli i uczniów do przyjęcia ucznia cudzoziemskiego
   • Prowadzenie zajęć dot. podstawowych zasad, zwyczajów i tradycji panujących w innych kulturach.
   • Przygotowanie uczniów z klasy na adaptację i integrację ucznia ‐ cudzoziemca w środowisku rówieśniczym
   • Sposoby komunikacji i zwracania się do nowych uczniów
   • Przeciwdziałanie skutkom izolacji uczniów cudzoziemskich
   • Zaplanowanie i przeprowadzenie diagnozy na początku procesu kształcenia, która umożliwia zaplanowanie odpowiednich działań wspomagających uczniów
  3. Zasady pracy z uczniem cudzoziemskim
   • Różnice programowe wynikające z nauki w innych systemach edukacyjnych – uzupełnianie różnic
   • Udzielanie uczniom przybywającym z zagranicy odpowiedniego do ich potrzeb wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postaci zajęć edukacyjnych i specjalistycznych
   • Zaplanowanie działań, które będą odpowiedzią na konkretne problemy uczniów.
   • Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu – wykorzystanie odpowiednich środków dydaktycznych
   • Ocenianie osiągnięć uczniów cudzoziemskich
  4. Dokumentowanie pracy z uczniem cudzoziemskim
   • Uwzględnienie obszaru kształcenia dzieci przybywających z zagranicy w ramach zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej
   • Współpraca z rodzicami ucznia cudzoziemskiego
   • Monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów bez biegłej znajomości języka polskiego.
   • Monitorowanie procesu włączania ucznia do środowiska szkolnego

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Gdy język polski jest barierą – praca z uczniem obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z