O szkoleniu

Nauczyciele codziennie podejmują wyzwania, związane nie tylko z procesem nauczania dzieci i młodzieży, ale także ich wychowaniem i bezpieczeństwem. Dlatego warto, aby zapoznali się z licznymi przepisami prawa, regulującymi ich prawa oraz obowiązki. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają prawne i etyczne aspekty pracy nauczyciela, w kontekście godności zawodu nauczyciela, odpowiedzialności w świetle zapisów kodeksu karnego, cywilnego, pracy i karty nauczyciela oraz zasady organizacji zajęć pozaszkolnych, w tym krajoznawstwa i turystyki. W trakcie zajęć zostaną omówione także praktyczne przypadki, które mogą się pojawić w codziennej pracy. Dzięki zdobytym podczas szkolenia kompetencjom, nauczyciele będą mogli świadomie i skutecznie działać w ramach obowiązującego prawa, zwiększając tym samym jakość edukacji oraz bezpieczeństwo uczniów i siebie samych.

Proponowany program szkolenia

 1. Prawne i etyczne elementy pracy nauczyciela
  • Podstawy prawne i orzeczenia sądów
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Nauczyciel jako osoba publiczna
  • Obowiązki i prawa nauczycieli
 2. Odpowiedzialność, karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna
  • Zadania nauczycieli, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (zajęcia lekcyjne, zajęcia świetlicowe i biblioteczne, zajęcia pozalekcyjne – kółka zainteresowań, sks itp.
  • Odpowiedzialność nauczycieli w przypadku naruszenia przepisów prawa i regulaminów pracy
  • Niejasności i błędy interpretacyjne prawa
 3. Organizacja zajęć pozaszkolnych – prawne i organizacyjne problemy organizacji zajęć pozaszkolnych
  • Krajoznawstwo i turystyka (wycieczki), zawody sportowe, wyjazdy na konkursy i olimpiady, praktyki zawodowe, współpraca, międzynarodowa, inne wyjścia ze szkoły
  • Działania w ramach wolontariatu
  • Wypoczynek (półkolonie, kolonie, obozy)

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Bezpieczeństwo

  Odpowiedzialność prawna nauczycieli

  O szkoleniu

  Nauczyciele codziennie podejmują wyzwania, związane nie tylko z procesem nauczania dzieci i młodzieży, ale także ich wychowaniem i bezpieczeństwem. Dlatego warto, aby zapoznali się z licznymi przepisami prawa, regulującymi ich prawa oraz obowiązki. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają prawne i etyczne aspekty pracy nauczyciela, w kontekście godności zawodu nauczyciela, odpowiedzialności w świetle zapisów kodeksu karnego, cywilnego, pracy i karty nauczyciela oraz zasady organizacji zajęć pozaszkolnych, w tym krajoznawstwa i turystyki. W trakcie zajęć zostaną omówione także praktyczne przypadki, które mogą się pojawić w codziennej pracy. Dzięki zdobytym podczas szkolenia kompetencjom, nauczyciele będą mogli świadomie i skutecznie działać w ramach obowiązującego prawa, zwiększając tym samym jakość edukacji oraz bezpieczeństwo uczniów i siebie samych.

  Proponowany program szkolenia

  1. Prawne i etyczne elementy pracy nauczyciela
   • Podstawy prawne i orzeczenia sądów
   • Etyka zawodu nauczyciela
   • Nauczyciel jako osoba publiczna
   • Obowiązki i prawa nauczycieli
  2. Odpowiedzialność, karna, cywilna, porządkowa i dyscyplinarna
   • Zadania nauczycieli, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (zajęcia lekcyjne, zajęcia świetlicowe i biblioteczne, zajęcia pozalekcyjne – kółka zainteresowań, sks itp.
   • Odpowiedzialność nauczycieli w przypadku naruszenia przepisów prawa i regulaminów pracy
   • Niejasności i błędy interpretacyjne prawa
  3. Organizacja zajęć pozaszkolnych – prawne i organizacyjne problemy organizacji zajęć pozaszkolnych
   • Krajoznawstwo i turystyka (wycieczki), zawody sportowe, wyjazdy na konkursy i olimpiady, praktyki zawodowe, współpraca, międzynarodowa, inne wyjścia ze szkoły
   • Działania w ramach wolontariatu
   • Wypoczynek (półkolonie, kolonie, obozy)

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Bezpieczeństwo Odpowiedzialność prawna nauczycieli
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z