O szkoleniu

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, to ten rozdział statutu każdej szkoły, który powinien gwarantować uczniom sprawiedliwe i zgodne z prawem ocenianie umiejętności i zachowania. Czy rzeczywiście tak jest i działamy zgodnie z prawem? Czy nasze rozumienie przepisów oświatowych jest zbieżne ze zdaniem prawników, Rzecznika Praw Dziecka, ekspertów MEN?

Na te pytania odpowiemy w trakcie szkolenia, które będzie wsparciem dla każdego nauczyciela i wychowawcy. Przypomnimy sobie jakie funkcje pełni ocenianie w procesie dydaktycznym i jakie zadania mają w związku z tym nauczyciele. Poddamy analizie zapisy statutu Państwa szkoły, by sprawdzić, czy skonstruowaliście je zgodnie z intencją ustawodawcy. Omówimy najczęściej popełniane błędy, np.: brak przejrzystych zapisów, dotyczących udostępniania ocenionych prac pisemnych, zbyt wysokie wymagania, którym muszą sprostać uczniowie, by móc otrzymać ocenę celującą, stawianie ocen niedostatecznych za brak podręcznika, czy ograniczenie możliwości poprawiania ocen. W atmosferze szacunku i otwartości postaramy się wyjaśnić wszystkie trudne kwestie, związane z ocenianiem w szkole.

Proponowany program szkolenia

 1. Analiza i omówienie przepisów prawa oświatowego, dotyczącego warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
  • Co podlega ocenianiu?
  • Co powinno znaleźć się w Statucie, by wyczerpywał zagadnienie wewnątrzszkolnego oceniania?
  • Podstawowe zasady techniki prawodawczej
 2. Funkcje oceniania w procesie kształcenia, m.in.:
  • Wspierająca
  • Diagnostyczna
  • Afirmacyjna
  • Kształtująca
  • Informacyjna
  • Motywacyjna
 3. Krytyczna analiza zapisów Statutu w obszarze wewnątrzszkolnego oceniania
  • Kryteria i wymagania na poszczególne oceny
  • Kryteria oceny zachowania
  • Udostępnianie sprawdzonych prac rodzicom i uczniom
  • Prawa i obowiązki ucznia
  • Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Ocenianie wewnątrzszkolne – jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?

  O szkoleniu

  Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, to ten rozdział statutu każdej szkoły, który powinien gwarantować uczniom sprawiedliwe i zgodne z prawem ocenianie umiejętności i zachowania. Czy rzeczywiście tak jest i działamy zgodnie z prawem? Czy nasze rozumienie przepisów oświatowych jest zbieżne ze zdaniem prawników, Rzecznika Praw Dziecka, ekspertów MEN?

  Na te pytania odpowiemy w trakcie szkolenia, które będzie wsparciem dla każdego nauczyciela i wychowawcy. Przypomnimy sobie jakie funkcje pełni ocenianie w procesie dydaktycznym i jakie zadania mają w związku z tym nauczyciele. Poddamy analizie zapisy statutu Państwa szkoły, by sprawdzić, czy skonstruowaliście je zgodnie z intencją ustawodawcy. Omówimy najczęściej popełniane błędy, np.: brak przejrzystych zapisów, dotyczących udostępniania ocenionych prac pisemnych, zbyt wysokie wymagania, którym muszą sprostać uczniowie, by móc otrzymać ocenę celującą, stawianie ocen niedostatecznych za brak podręcznika, czy ograniczenie możliwości poprawiania ocen. W atmosferze szacunku i otwartości postaramy się wyjaśnić wszystkie trudne kwestie, związane z ocenianiem w szkole.

  Proponowany program szkolenia

  1. Analiza i omówienie przepisów prawa oświatowego, dotyczącego warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania
   • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
   • Co podlega ocenianiu?
   • Co powinno znaleźć się w Statucie, by wyczerpywał zagadnienie wewnątrzszkolnego oceniania?
   • Podstawowe zasady techniki prawodawczej
  2. Funkcje oceniania w procesie kształcenia, m.in.:
   • Wspierająca
   • Diagnostyczna
   • Afirmacyjna
   • Kształtująca
   • Informacyjna
   • Motywacyjna
  3. Krytyczna analiza zapisów Statutu w obszarze wewnątrzszkolnego oceniania
   • Kryteria i wymagania na poszczególne oceny
   • Kryteria oceny zachowania
   • Udostępnianie sprawdzonych prac rodzicom i uczniom
   • Prawa i obowiązki ucznia
   • Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Ocenianie wewnątrzszkolne – jak zgodnie z przepisami oceniać umiejętności i zachowanie uczniów?
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z