O szkoleniu

Ocenianie jest jednym z kluczowych obszarów działalności szkoły. Może ono motywować, ale też zniechęcić ucznia do pracy. Jak oceniać w szkole ponadpodstawowej? Jak konstruować zapisy statutowe i przedmiotowe systemy oceniania w zgodzie z obowiązującym prawem? Jak dostosowywać materiał dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Na te i szereg innych pytań związanych z ocenianiem odpowie proponowane szkolenie, dopasowane do realiów i potrzeb szkół ponadpodstawowych.

Proponowany program szkolenia

 1. Ocenianie – wprowadzenie
  • Istota oceniania jako element codziennej pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły
 2. Ocenianie w oparciu o przepisy prawa oświatowego
  • Analiza zapisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia MEN o ocenianiu i klasyfikowaniu
 3. Rola oceny
  • Ocena jako instrument motywujący i deprymujący
 4. Cele i obszary ocenia wewnątrzszkolnego
  • Cele: informacja dla rodzica, ucznia i nauczyciela
  • Obszary: kryteria oceniania osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych ucznia
 5. Ocenianie zachowania
  • Tryb ustalania oceny z zachowania
  • Karta samooceny
 6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocena ucznia z orzeczeniem
  • ak formułować treści dla uczniów specyficznymi trudnościami w nauce?
  • Jak oceniać?
 7. Cel lekcji w procesie oceniania
  • Dlaczego warto wskazywać cel lekcji?
  • Istota celowości pracy dla ucznia i nauczyciela
 8. Ocenianie w statucie szkoły
  • Analiza poprawnych zapisów statutowych w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania
 9. Pułapki oceniania
  • Jak uniknąć najczęstszych błędów przy ocenianiu i klasyfikowaniu?
 10. Podsumowanie
  • Jak zgodnie z prawem i efektywnie oceniać w szkole ponadpodstawowej
  • Ewaluacja założeń

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Ocenianie w szkole ponadpodstawowej

  O szkoleniu

  Ocenianie jest jednym z kluczowych obszarów działalności szkoły. Może ono motywować, ale też zniechęcić ucznia do pracy. Jak oceniać w szkole ponadpodstawowej? Jak konstruować zapisy statutowe i przedmiotowe systemy oceniania w zgodzie z obowiązującym prawem? Jak dostosowywać materiał dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Na te i szereg innych pytań związanych z ocenianiem odpowie proponowane szkolenie, dopasowane do realiów i potrzeb szkół ponadpodstawowych.

  Proponowany program szkolenia

  1. Ocenianie – wprowadzenie
   • Istota oceniania jako element codziennej pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły
  2. Ocenianie w oparciu o przepisy prawa oświatowego
   • Analiza zapisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia MEN o ocenianiu i klasyfikowaniu
  3. Rola oceny
   • Ocena jako instrument motywujący i deprymujący
  4. Cele i obszary ocenia wewnątrzszkolnego
   • Cele: informacja dla rodzica, ucznia i nauczyciela
   • Obszary: kryteria oceniania osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych ucznia
  5. Ocenianie zachowania
   • Tryb ustalania oceny z zachowania
   • Karta samooceny
  6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocena ucznia z orzeczeniem
   • ak formułować treści dla uczniów specyficznymi trudnościami w nauce?
   • Jak oceniać?
  7. Cel lekcji w procesie oceniania
   • Dlaczego warto wskazywać cel lekcji?
   • Istota celowości pracy dla ucznia i nauczyciela
  8. Ocenianie w statucie szkoły
   • Analiza poprawnych zapisów statutowych w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania
  9. Pułapki oceniania
   • Jak uniknąć najczęstszych błędów przy ocenianiu i klasyfikowaniu?
  10. Podsumowanie
   • Jak zgodnie z prawem i efektywnie oceniać w szkole ponadpodstawowej
   • Ewaluacja założeń

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Ocenianie w szkole ponadpodstawowej
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z