O szkoleniu

Od września 2022 r. zmieniły się zasady oceny pracy nauczyciela. Dlatego pojawia się wiele pytań, dotyczących aktualnych przepisów prawa w tym zakresie, kryteriów oceny, czy roli oceny pracy nauczyciela z jego ścieżką awansu zawodowego. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z aktualnymi kryteriami oceny pracy, a także dowiedzą się jak w sposób praktyczny, planowy i efektywny przygotować się do obowiązującej procedury.

Proponowany program szkolenia

 1. Ocena w prawie
  • Regulacje prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela w Karcie Nauczyciela
  • Regulacje prawne wpisane do rozporządzenia w sprawie oceny pracy
 2. Tryb ustalania oceny i tryb odwoławczy
  • Terminy w trybie oceny
  • Zadania dyrektora
  • Obowiązujące dokumenty – przykładowe dokumenty, w tym: informacje o rozpoczęciu oceny, wnioski o ocenę, prośby o opinię kierowane do mentora, rady rodziców, doradcy metodycznego, informacje o przedłużeniu czasu oceny, informacje o terminie i miejscu zapoznania się z projektem oceny, krótki protokół z zapoznania się z projektem oceny w przypadku udziału przedstawiciela związków, przykładowe karty oceny
 3. Kryteria podstawowe w ocenie pracy nauczyciela
  • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
  • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
  • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)
 4. Kryteria dodatkowe
  • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
  • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
  • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)
 5. Ocena a awans zawodowy nauczyciela i sposób zatrudnienia
  • Ocena w czasie przygotowania do zawodu (warunek awansu na nauczyciela mianowanego)
  • Ocena w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego (warunek awansu na n-la dyplomowanego)
  • Ocena nauczyciela dyplomowanego
  • Ocena w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy
  • Ocena pracy a sposób zatrudniani 
 6. Dyrektor i jego rola w ocenie
  • Zadania dyrektora
  • Motywacyjna rola oceny
  • Powiązanie oceny z systemami motywacyjnymi w szkole

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Prawo i dokumentacja

  Ocena pracy nauczyciela

  O szkoleniu

  Od września 2022 r. zmieniły się zasady oceny pracy nauczyciela. Dlatego pojawia się wiele pytań, dotyczących aktualnych przepisów prawa w tym zakresie, kryteriów oceny, czy roli oceny pracy nauczyciela z jego ścieżką awansu zawodowego. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z aktualnymi kryteriami oceny pracy, a także dowiedzą się jak w sposób praktyczny, planowy i efektywny przygotować się do obowiązującej procedury.

  Proponowany program szkolenia

  1. Ocena w prawie
   • Regulacje prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela w Karcie Nauczyciela
   • Regulacje prawne wpisane do rozporządzenia w sprawie oceny pracy
  2. Tryb ustalania oceny i tryb odwoławczy
   • Terminy w trybie oceny
   • Zadania dyrektora
   • Obowiązujące dokumenty – przykładowe dokumenty, w tym: informacje o rozpoczęciu oceny, wnioski o ocenę, prośby o opinię kierowane do mentora, rady rodziców, doradcy metodycznego, informacje o przedłużeniu czasu oceny, informacje o terminie i miejscu zapoznania się z projektem oceny, krótki protokół z zapoznania się z projektem oceny w przypadku udziału przedstawiciela związków, przykładowe karty oceny
  3. Kryteria podstawowe w ocenie pracy nauczyciela
   • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
   • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
   • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)
  4. Kryteria dodatkowe
   • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
   • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
   • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)
  5. Ocena a awans zawodowy nauczyciela i sposób zatrudnienia
   • Ocena w czasie przygotowania do zawodu (warunek awansu na nauczyciela mianowanego)
   • Ocena w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego (warunek awansu na n-la dyplomowanego)
   • Ocena nauczyciela dyplomowanego
   • Ocena w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy
   • Ocena pracy a sposób zatrudniani 
  6. Dyrektor i jego rola w ocenie
   • Zadania dyrektora
   • Motywacyjna rola oceny
   • Powiązanie oceny z systemami motywacyjnymi w szkole

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Prawo i dokumentacja Ocena pracy nauczyciela
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z