O szkoleniu

Prawa i obowiązki nauczycieli wydają się być oczywiste, jednak stale budzą wiele wątpliwości. Tymczasem w tak złożonym środowisku, jakim jest społeczność szkolna ich znajomość jest niezwykle ważna. Dlatego proponujemy szkolenie, którego celem jest uświadomienie uczestnikom ich roli i odpowiedzialności za podejmowane na terenie szkoły i poza nią działania, a także równie istotnej roli społecznej, jaką pełnią w stosunku do uczniów.

Proponowany program szkolenia

 1. Nauczyciel – zawód, misja czy powołanie?
 2. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów oświatowych
  • Uprawnienia nauczyciela
  • Prawa nauczyciela wynikające z przepisówObowiązki nauczyciela wynikające z KN i UPO
  • Zadania nauczyciela, wynikające z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przepisów nt. bezpieczeństwa w szkole
 3. Obowiązki pracownicze wynikające z Kodeksu pracy
  • Obowiązki pracownicze
  • Zadania dyrektora związane z bezpieczeństwem
  • Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhpZadania opiekuńczo-wychowawcze a bhp
  • Realizacja zajęć poza terenem szkoły: rejestr wyjść grupowych, karta wycieczki, udział w szkoleniach
 4. Szczególne uprawnienia nauczycieli z KN
  • Ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych
 5. Skargi
  • Rozpatrywanie skarg zgodnie z KPA i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 6. Odpowiedzialność prawna pracownika
  • Odpowiedzialność pracownicza wynikająca z Kodeksu pracy
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela z Karty NauczycielaOdpowiedzialność karna dotycząca osób, które dopuściły się czynów zabronionych przez Ustawę Kodeks karny
  • Odpowiedzialność cywilna za naruszenie norm prawa cywilnego
 7. Obowiązek społeczny i prawny nauczyciela
  • Informowanie odpowiednich organów o czynach ściganych z urzędu
  • Przeciwdziałanie demoralizacji

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Prawo i dokumentacja

  Nauczyciel w szkole – jego rola, funkcja i odpowiedzialność

  O szkoleniu

  Prawa i obowiązki nauczycieli wydają się być oczywiste, jednak stale budzą wiele wątpliwości. Tymczasem w tak złożonym środowisku, jakim jest społeczność szkolna ich znajomość jest niezwykle ważna. Dlatego proponujemy szkolenie, którego celem jest uświadomienie uczestnikom ich roli i odpowiedzialności za podejmowane na terenie szkoły i poza nią działania, a także równie istotnej roli społecznej, jaką pełnią w stosunku do uczniów.

  Proponowany program szkolenia

  1. Nauczyciel – zawód, misja czy powołanie?
  2. Prawa i obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów oświatowych
   • Uprawnienia nauczyciela
   • Prawa nauczyciela wynikające z przepisówObowiązki nauczyciela wynikające z KN i UPO
   • Zadania nauczyciela, wynikające z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przepisów nt. bezpieczeństwa w szkole
  3. Obowiązki pracownicze wynikające z Kodeksu pracy
   • Obowiązki pracownicze
   • Zadania dyrektora związane z bezpieczeństwem
   • Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhpZadania opiekuńczo-wychowawcze a bhp
   • Realizacja zajęć poza terenem szkoły: rejestr wyjść grupowych, karta wycieczki, udział w szkoleniach
  4. Szczególne uprawnienia nauczycieli z KN
   • Ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych
  5. Skargi
   • Rozpatrywanie skarg zgodnie z KPA i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  6. Odpowiedzialność prawna pracownika
   • Odpowiedzialność pracownicza wynikająca z Kodeksu pracy
   • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela z Karty NauczycielaOdpowiedzialność karna dotycząca osób, które dopuściły się czynów zabronionych przez Ustawę Kodeks karny
   • Odpowiedzialność cywilna za naruszenie norm prawa cywilnego
  7. Obowiązek społeczny i prawny nauczyciela
   • Informowanie odpowiednich organów o czynach ściganych z urzędu
   • Przeciwdziałanie demoralizacji

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Prawo i dokumentacja Nauczyciel w szkole – jego rola, funkcja i odpowiedzialność
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z