O szkoleniu

Dążenie do wysokiej jakości nauczania jest celem chyba każdej szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej. Jak zatem zrealizować te dążenia planowo i systemowo? Proponowane szkolenie pomoże nauczycielom poznać nowe metody i formy pracy, możliwe do zastosowania w praktyce oraz udzielić konkretnej pomocy w przypadkach, które tego wymagają. Uczestnicy dowiedzą się również jak dostosować dokumenty wewnątrzszkolne do zaplanowanych kroków, a także jakie działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Proponowany program szkolenia

 1. Wewnętrzne i zewnętrzne elementy systemu zapewnienia jakości i podstawa prawna ich funkcjonowania
  •  Formy nadzoru i ich związek z jakością kształcenia, w oparciu o przepisy
 2. Analiza dotychczasowych efektów kształcenia i wychowania w szkole w kontekście poziomu spełnienia wymagań edukacyjnych oraz zmiany sposobu nauczania
  • Analiza dokumentów:
   • Statut szkoły
   • Program wychowawczo -profilaktyczny
   • Plan nadzoru dyrektora szkoły
   • Sprawozdanie ze  sprawowanego nadzoru  ze szczególnym uwzględnieniem wniosków  z niego wynikających
   • Analiza wyników egzaminu zewnętrznego- praca warsztatowa metodą DT- w kontekście jakości pracy szkoły
 3. Nowe metody, formy oraz sposoby pracy z uczniami, które uwzględniają możliwości poszczególnych uczniów i sprzyjają podnoszeniu jakości pracy szkoły
  • Nowe metody aktywizujące uczniów, uwzględniające ich indywidualne możliwości i zmianę sposobu nauczania
  • Sposoby skutecznego motywowania uczniów
  • Myślenie wizualne sposobem na kształcenie umiejętności uczenia się uczniów
  • Style uczenia się uczniów
  • Dyskusja nad przydatnością prezentowanych metod i możliwością ich wykorzystania w konkretnych tematach zajęć edukacyjnych.
  • Wypracowanie  systemowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, w oparciu o analizę SWOT, burzę  mózgów
 4. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów
  • Analiza psychologiczno-pedagogicznych problemów dostrzeżonych u uczniów
  • Propozycje rozwiązań wypracowane podczas zajęć warsztatowych

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Dydaktyka i metodyka

  Jakość kształcenia i jej wpływ na sukces edukacyjny uczniów

  O szkoleniu

  Dążenie do wysokiej jakości nauczania jest celem chyba każdej szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej. Jak zatem zrealizować te dążenia planowo i systemowo? Proponowane szkolenie pomoże nauczycielom poznać nowe metody i formy pracy, możliwe do zastosowania w praktyce oraz udzielić konkretnej pomocy w przypadkach, które tego wymagają. Uczestnicy dowiedzą się również jak dostosować dokumenty wewnątrzszkolne do zaplanowanych kroków, a także jakie działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów.

  Proponowany program szkolenia

  1. Wewnętrzne i zewnętrzne elementy systemu zapewnienia jakości i podstawa prawna ich funkcjonowania
   •  Formy nadzoru i ich związek z jakością kształcenia, w oparciu o przepisy
  2. Analiza dotychczasowych efektów kształcenia i wychowania w szkole w kontekście poziomu spełnienia wymagań edukacyjnych oraz zmiany sposobu nauczania
   • Analiza dokumentów:
    • Statut szkoły
    • Program wychowawczo -profilaktyczny
    • Plan nadzoru dyrektora szkoły
    • Sprawozdanie ze  sprawowanego nadzoru  ze szczególnym uwzględnieniem wniosków  z niego wynikających
    • Analiza wyników egzaminu zewnętrznego- praca warsztatowa metodą DT- w kontekście jakości pracy szkoły
  3. Nowe metody, formy oraz sposoby pracy z uczniami, które uwzględniają możliwości poszczególnych uczniów i sprzyjają podnoszeniu jakości pracy szkoły
   • Nowe metody aktywizujące uczniów, uwzględniające ich indywidualne możliwości i zmianę sposobu nauczania
   • Sposoby skutecznego motywowania uczniów
   • Myślenie wizualne sposobem na kształcenie umiejętności uczenia się uczniów
   • Style uczenia się uczniów
   • Dyskusja nad przydatnością prezentowanych metod i możliwością ich wykorzystania w konkretnych tematach zajęć edukacyjnych.
   • Wypracowanie  systemowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, w oparciu o analizę SWOT, burzę  mózgów
  4. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów
   • Analiza psychologiczno-pedagogicznych problemów dostrzeżonych u uczniów
   • Propozycje rozwiązań wypracowane podczas zajęć warsztatowych

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Dydaktyka i metodyka Jakość kształcenia i jej wpływ na sukces edukacyjny uczniów
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z