O szkoleniu

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami?  Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania nie robi postępów?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów – języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego. Propozycje są oparte na doświadczeniach w pracy wielu nauczycieli oraz aktualnych przepisach prawa.

Proponowany program szkolenia

 1. Podstawy prawne oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2. Analiza wymagań edukacyjnych oraz przykładowych programów nauczania (z języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego), dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
 3. Ocenianie uczniów:
  • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Ze spektrum autyzmu
  • Z dysleksją, dyskalkulią, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  • O obniżonych możliwościach intelektualnych
  • Analiza przypadku: formy sprawdzianów, kart pracy do oceny, analiza ocen bieżących
  • Zagrożonych niedostosowaniem społecznym – przykłady.
  • Ocenianie uczniów z afazją i innymi zaburzeniami rozwoju
  • Ocenianie uczniów z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi
  • Ocenianie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami
 4. Najczęstsze mity, dotyczące oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 5. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praktyczne rozwiązania

  O szkoleniu

  Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami?  Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania nie robi postępów?

  Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów – języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego. Propozycje są oparte na doświadczeniach w pracy wielu nauczycieli oraz aktualnych przepisach prawa.

  Proponowany program szkolenia

  1. Podstawy prawne oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  2. Analiza wymagań edukacyjnych oraz przykładowych programów nauczania (z języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego), dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
  3. Ocenianie uczniów:
   • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
   • Ze spektrum autyzmu
   • Z dysleksją, dyskalkulią, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
   • O obniżonych możliwościach intelektualnych
   • Analiza przypadku: formy sprawdzianów, kart pracy do oceny, analiza ocen bieżących
   • Zagrożonych niedostosowaniem społecznym – przykłady.
   • Ocenianie uczniów z afazją i innymi zaburzeniami rozwoju
   • Ocenianie uczniów z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi
   • Ocenianie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami
  4. Najczęstsze mity, dotyczące oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  5. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praktyczne rozwiązania
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z