O szkoleniu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna staje przed nowymi wyzwaniami edukacyjnymi i wychowawczymi, będącymi skutkiem pandemii. Badania wskazują, że dzieci i młodzież poniosą największe szkody psychiczne, a objawy stresu pourazowego PTSD będą diagnozowane u coraz większej grupy uczniów.

W trakcie proponowanego szkolenia, metodą case study, przeanalizujemy, jak skutecznie udzielać pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udostępnimy przykładowe dokumenty, m.in. indywidualną teczkę ucznia, a także omówimy konstruowanie i zasady realizacji WOFU (kiedyś WOPFU) i IPET.

Proponowany program szkolenia

 1. Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Wprowadzenie do szkolenia – cele, korzyści, metody
  • Regulacje prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej, istota pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zadanie w grupach – ćwiczenie diagnostyczne, którego celem jest ocena własnych doświadczeń związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej – omówienie i wnioski
 2. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – strategia działania zespołu
  • Powołanie zespołu – procedura
  • Członkowie zespołu – podział zadań, określenie celów, metod i sposobów realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 3. WOFU – zasady konstruowania – przykłady realizacji
  • Praca zespołu, budowanie WOFU
  • Analiza przypadku, przygotowanie dokumentacji
 4. IPET – zasady konstruowania – przykłady realizacji
  • Budowanie przykładowego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – metodą analizy przypadku wskazanego przez placówkę
  • Ćwiczenie: praca zespołu
 5. System udzielania pomocy uczniowi, posiadającemu opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub objętemu pomocą ze względu na indywidualne potrzeby
  • Prezentacja dobrych praktyk
  • Analiza przypadku, przygotowanie dokumentacji, wnioski do realizacji
 6. Kompleksowe działanie – formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi, działającymi na rzecz dziecka
  • Analiza przypadku
  • Spotkanie zespołu
  • Przygotowanie dokumentacji, formułowanie wniosków, budowanie sieci wsparcia

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) i wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (WOPFU)

  O szkoleniu

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna staje przed nowymi wyzwaniami edukacyjnymi i wychowawczymi, będącymi skutkiem pandemii. Badania wskazują, że dzieci i młodzież poniosą największe szkody psychiczne, a objawy stresu pourazowego PTSD będą diagnozowane u coraz większej grupy uczniów.

  W trakcie proponowanego szkolenia, metodą case study, przeanalizujemy, jak skutecznie udzielać pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udostępnimy przykładowe dokumenty, m.in. indywidualną teczkę ucznia, a także omówimy konstruowanie i zasady realizacji WOFU (kiedyś WOPFU) i IPET.

  Proponowany program szkolenia

  1. Prawo oświatowe – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • Wprowadzenie do szkolenia – cele, korzyści, metody
   • Regulacje prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej, istota pomocy psychologiczno-pedagogicznej
   • Zadanie w grupach – ćwiczenie diagnostyczne, którego celem jest ocena własnych doświadczeń związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej – omówienie i wnioski
  2. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – strategia działania zespołu
   • Powołanie zespołu – procedura
   • Członkowie zespołu – podział zadań, określenie celów, metod i sposobów realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. WOFU – zasady konstruowania – przykłady realizacji
   • Praca zespołu, budowanie WOFU
   • Analiza przypadku, przygotowanie dokumentacji
  4. IPET – zasady konstruowania – przykłady realizacji
   • Budowanie przykładowego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – metodą analizy przypadku wskazanego przez placówkę
   • Ćwiczenie: praca zespołu
  5. System udzielania pomocy uczniowi, posiadającemu opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub objętemu pomocą ze względu na indywidualne potrzeby
   • Prezentacja dobrych praktyk
   • Analiza przypadku, przygotowanie dokumentacji, wnioski do realizacji
  6. Kompleksowe działanie – formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi, działającymi na rzecz dziecka
   • Analiza przypadku
   • Spotkanie zespołu
   • Przygotowanie dokumentacji, formułowanie wniosków, budowanie sieci wsparcia

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) i wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (WOPFU)
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z