O szkoleniu

Indywidualizacja nie jest synonimem pracy indywidualnej. Nauczyciel, w trakcie jednostki lekcyjnej, nie jest w stanie pracować z każdym uczniem „tête-à-tête”. Jednak potrzeba indywidualizacji nauczania wynika z dużych różnic indywidualnych między uczniami. W nauczaniu zindywidualizowanym nauczyciel kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie, każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie. Obecnie również wiele uwagi poświęca się efektywności nauczania i uczenia się, w tym stylom uczenia się (zadania dla wzrokowców, słuchowców, ruchowe dla zbyt aktywnych uczniów). Na szkoleniu nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy, poznając różne metody indywidualizacji w czasie lekcji.

Proponowany program szkolenia

 1. Indywidualizacja – jako konieczność w procesie uczenia
  • Wykorzystywanie techniki sketchnothing do zilustrowania procesu indywidualizacji
  • Ćwiczenia wprowadzające: test na spostrzegawczość w formie ppt
  • Dyskusja na temat różnic indywidualnych uczących się
 2. Diagnoza, czyli o granicach i horyzontach możliwości ucznia
  • Przegląd narzędzi diagnostycznych
  • Ćwiczenie: zalety i wady szeroko stosowanych testów
  • Testy diagnostyczne rozpoznające inteligencje wielorakie Gardnera, style uczenia się, role w grupie, lewo i prawo półkolistość mózgu
  • Podsumowanie ćwiczenia w formie wizualnej – rysunki wykonane przez prowadzącą lub uczestników (w zależności od poziomu zaangażowania)
 3. Sposoby indywidualizacji w obszarze organizacji procesu uczenia się
  • Najważniejsze elementy organizacji procesu lekcyjnego
  • Możliwe zachowania uczniów na lekcji
  • Ćwiczenia: odgrywanie ról: „Kto i kiedy się uczy?”
 4. Sposoby indywidualizacji w obszarze treści nauczania
  • Omówienie metod i form pracy z wykorzystaniem indywidualizacji
  • Mapa wizualna
  • Formy pracy na lekcji: różnicowanie trudności, grupy zadaniowe, grupy jednolite, podział obowiązków, wsparcie rówieśnicze itd.
 5. Zaplanowanie własnych działań indywidualizujących pracę na lekcji do wybranego tematu zajęć
  • Praca w grupach przedmiotowych
  • Praca warsztatowa: określenie tematu lekcji, celów, sposobu jej realizacji uwzględniając proces indywidualizacji

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Dydaktyka i metodyka

  Indywidualizacja procesu nauczania

  O szkoleniu

  Indywidualizacja nie jest synonimem pracy indywidualnej. Nauczyciel, w trakcie jednostki lekcyjnej, nie jest w stanie pracować z każdym uczniem „tête-à-tête”. Jednak potrzeba indywidualizacji nauczania wynika z dużych różnic indywidualnych między uczniami. W nauczaniu zindywidualizowanym nauczyciel kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie, każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie. Obecnie również wiele uwagi poświęca się efektywności nauczania i uczenia się, w tym stylom uczenia się (zadania dla wzrokowców, słuchowców, ruchowe dla zbyt aktywnych uczniów). Na szkoleniu nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy, poznając różne metody indywidualizacji w czasie lekcji.

  Proponowany program szkolenia

  1. Indywidualizacja – jako konieczność w procesie uczenia
   • Wykorzystywanie techniki sketchnothing do zilustrowania procesu indywidualizacji
   • Ćwiczenia wprowadzające: test na spostrzegawczość w formie ppt
   • Dyskusja na temat różnic indywidualnych uczących się
  2. Diagnoza, czyli o granicach i horyzontach możliwości ucznia
   • Przegląd narzędzi diagnostycznych
   • Ćwiczenie: zalety i wady szeroko stosowanych testów
   • Testy diagnostyczne rozpoznające inteligencje wielorakie Gardnera, style uczenia się, role w grupie, lewo i prawo półkolistość mózgu
   • Podsumowanie ćwiczenia w formie wizualnej – rysunki wykonane przez prowadzącą lub uczestników (w zależności od poziomu zaangażowania)
  3. Sposoby indywidualizacji w obszarze organizacji procesu uczenia się
   • Najważniejsze elementy organizacji procesu lekcyjnego
   • Możliwe zachowania uczniów na lekcji
   • Ćwiczenia: odgrywanie ról: „Kto i kiedy się uczy?”
  4. Sposoby indywidualizacji w obszarze treści nauczania
   • Omówienie metod i form pracy z wykorzystaniem indywidualizacji
   • Mapa wizualna
   • Formy pracy na lekcji: różnicowanie trudności, grupy zadaniowe, grupy jednolite, podział obowiązków, wsparcie rówieśnicze itd.
  5. Zaplanowanie własnych działań indywidualizujących pracę na lekcji do wybranego tematu zajęć
   • Praca w grupach przedmiotowych
   • Praca warsztatowa: określenie tematu lekcji, celów, sposobu jej realizacji uwzględniając proces indywidualizacji

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Dydaktyka i metodyka Indywidualizacja procesu nauczania
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z