O szkoleniu

Czy szkoła ogólnodostępna rzeczywiście jest dostępna każdej uczącej się osoby? Czy uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są tylko te osoby, które posiadają opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej? Odpowiedzi na te pytania tylko z pozoru są oczywiste. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają założenia edukacji włączającej, wymiary dostępności w edukacji, korzyści, wynikające z jej stosowania, a także dowiedzą się w jaki sposób pracować z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystywać UDL (Universal Design for Learning – Uniwersalne Projektowanie w Edukacji).

Proponowany program szkolenia

 1. Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się
  • Podstawy prawne wdrażania edukacji włączającej
  • Wymiary dostępności edukacji
  • Korzyści płynące z edukacji włączającej (doniesienia z badań i przegląd dobrych praktyk)
 2. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – moduł ogólny uwzględniający zasady UDL
  • Uczestnictwo w procesie uczenia się – kryteria i metody oceny (pomiaru)
  • Zadania nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych we wdrażaniu edukacji włączającej
  • Postawy nauczycieli i specjalistów wobec edukacji włączającej jako kluczowy czynnik powodzenia włączania
 3. Ocena funkcjonalna jako wymiar (rama) pracy nauczyciela
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF);
  • Klasyfikacja ICD – 11
  • Plany wdrożenia oceny funkcjonalnej zgodne z Projektem Ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy 
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Edukacja włączająca, jako edukacja dostępna dla wszystkich

  O szkoleniu

  Czy szkoła ogólnodostępna rzeczywiście jest dostępna każdej uczącej się osoby? Czy uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są tylko te osoby, które posiadają opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej? Odpowiedzi na te pytania tylko z pozoru są oczywiste. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają założenia edukacji włączającej, wymiary dostępności w edukacji, korzyści, wynikające z jej stosowania, a także dowiedzą się w jaki sposób pracować z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystywać UDL (Universal Design for Learning – Uniwersalne Projektowanie w Edukacji).

  Proponowany program szkolenia

  1. Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdej osoby uczącej się
   • Podstawy prawne wdrażania edukacji włączającej
   • Wymiary dostępności edukacji
   • Korzyści płynące z edukacji włączającej (doniesienia z badań i przegląd dobrych praktyk)
  2. Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – moduł ogólny uwzględniający zasady UDL
   • Uczestnictwo w procesie uczenia się – kryteria i metody oceny (pomiaru)
   • Zadania nauczycieli i specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych we wdrażaniu edukacji włączającej
   • Postawy nauczycieli i specjalistów wobec edukacji włączającej jako kluczowy czynnik powodzenia włączania
  3. Ocena funkcjonalna jako wymiar (rama) pracy nauczyciela
   • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF);
   • Klasyfikacja ICD – 11
   • Plany wdrożenia oceny funkcjonalnej zgodne z Projektem Ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy 
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Edukacja włączająca, jako edukacja dostępna dla wszystkich
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z