O szkoleniu

W rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, szczególnym obszarem oddziaływań nauczycieli i specjalistów jest wypracowanie efektywnego modelu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele znają formy i metody dostosowań do poszczególnych dysfunkcji, jednak wiedza nie zawsze wystarcza, potrzebne są przykłady praktycznych rozwiązań. Celem szkolenia będzie wypracowanie przykładowych dostosowań, w zależności od rodzaju dysfunkcji. Przedstawimy metody pracy na zajęciach z klasą, pokażemy przykłady zadań i ćwiczeń, z zakresu różnych przedmiotów, a także postaramy się rozwiać wątpliwości i udzielić odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Proponowany program szkolenia

 1. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – „trudne” zachowania edukacyjne na zajęciach lekcyjnych
 2. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 3. „Przegląd” metod i form dostosowania wymagań, czyli na czym polega indywidualizacja procesu nauczania
 4. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej danemu uczniowi
 5. Szczegółowe dostosowania wymagań w ramach nauczania „swojego” przedmiotu
 6. Ocenianie i sprawdzanie umiejętności ucznia z SPE
 7. Konstruowanie sprawdzianów, klasówek. wypracowań i innych form kontroli zdobytej wiedzy
 8. Zasady pracy z uczniem przejawiającym trudności w procesie uczenia się

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Dydaktyka i metodyka

  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

  O szkoleniu

  W rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, szczególnym obszarem oddziaływań nauczycieli i specjalistów jest wypracowanie efektywnego modelu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Nauczyciele znają formy i metody dostosowań do poszczególnych dysfunkcji, jednak wiedza nie zawsze wystarcza, potrzebne są przykłady praktycznych rozwiązań. Celem szkolenia będzie wypracowanie przykładowych dostosowań, w zależności od rodzaju dysfunkcji. Przedstawimy metody pracy na zajęciach z klasą, pokażemy przykłady zadań i ćwiczeń, z zakresu różnych przedmiotów, a także postaramy się rozwiać wątpliwości i udzielić odpowiedzi na pojawiające się pytania.

  Proponowany program szkolenia

  1. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – „trudne” zachowania edukacyjne na zajęciach lekcyjnych
  2. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  3. „Przegląd” metod i form dostosowania wymagań, czyli na czym polega indywidualizacja procesu nauczania
  4. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej danemu uczniowi
  5. Szczegółowe dostosowania wymagań w ramach nauczania „swojego” przedmiotu
  6. Ocenianie i sprawdzanie umiejętności ucznia z SPE
  7. Konstruowanie sprawdzianów, klasówek. wypracowań i innych form kontroli zdobytej wiedzy
  8. Zasady pracy z uczniem przejawiającym trudności w procesie uczenia się

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Dydaktyka i metodyka Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z