O szkoleniu

Ponieważ Ocena szkolna odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie nauczania, zarówno w sensie dydaktycznym, jak i wychowawczym – może w takim samym stopniu motywować, jak i zniechęcać do podejmowania kolejnych wysiłków, w roku szkolnym 2023/24 wśród kierunków polityki państwa znalazło się doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania.

Skutki oceniania szkolnego mogą być widoczne w postępowaniu człowieka nawet przez całe życie. To często doświadczenia związane z ocenianiem  utrwalają wizerunek siebie pełen deficytów i przekonań typu: To nie dla mnie… Ja się do tego nie nadaję … . Często zamyka to w przyszłości możliwość uczenia, a także chęć rozwoju. Jak tego uniknąć? Jak spowodować, aby młody człowiek wychodził z systemu edukacji z poczuciem, że świat należy do niego?

Przy tym wszystkim ocenianie budzi liczne kontrowersje – czy dzisiaj w modelu oceniania, opisanym w prawie mamy średnie ważone, średnie arytmetyczne, oceny niedostateczne za brak prac domowych, za aktywność, oceny za estetykę zeszytów. Czy możemy ograniczać uczniom prawa przy poprawianiu ocen, jak ustalać i uzasadniać oceny bieżące, śródroczne czy roczne?  Jak wreszcie poprawnie formułować zapisy dotyczące oceniania w statucie szkoły, by były zgodne z prawem i motywowały ucznia? Na te wątpliwości i pytania spróbujemy odpowiedzieć w czasie spotkania.

Szkolenie ma na celu nie tylko poinformować o istocie i zasadach oceniania, ale również wspólną analizę typowych błędów w zapisach oceniania wewnątrzszkolnego oraz propozycje przykładowych, poprawnych rozwiązań.

Istnieje również możliwość zamówienia szkolenia, połączonego z indywidualną analizą zapisów statutu szkoły.
W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Proponowany program szkolenia

 1. Podstawy prawne oceniania – analiza zapisów Ustawy o Systemie oświaty
  • Analiza zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
  • Analiza zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania
 2. Model oceniania wpisany w przepisy prawa
  • Trójfazowy model oceniania sprawdzającego Bolesława Niemierko
  • Wymagania edukacyjne i sposób ich formułowania
  • Dostosowanie wymagań
  • Zasady konstruowania testów i ustalania norm procentowych
  • Analizy wyników testowania, w tym łatwość zadań i wnioskowanie na podstawie łatwości zadań
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne w statucie szkoły
  • Cele, zasady i zawartość dokumentu
  • Skala i sposoby uzgadniania ocen bieżących oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych – analiza przykładowych zapisów
  • Sposoby uzasadniania ustalonych ocen – analiza przykładowych zapisów
  • Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w tym ocenach niedostatecznych – analiza przykładowych zapisów
  • Tryb odwoływania się od ustalonych ocen – analiza przykładowych zapisów
  • Sposoby uzasadniania ocen bieżących praz śródrocznych i rocznych – analiza przykładowych zapisów
  • Sposoby udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich oraz innej dokumentacji związanej z ocenianiem – analiza przykładowych zapisów
  • Tryby i forma egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i umiejętności, w przypadku złożenia zastrzeżeń – analiza przykładowych zapisów
 4. Typowe błędy i nieporozumienia związane z ocenianiem
  • Średnie i średnie ważone w ocenianiu
  • Ocena celująca i jej rola w systemie oceniania
  • Zbyt wysokie normy %
  • Oceny za zaangażowanie, aktywność, estetykę zeszytów
  • Oceny niedostateczne za brak pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika, brak aktywności, za nieobecności
 5. Przykładowy wzór dokumentu
  • Układ dokumentu
  • Przykładowe zapisy

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego

  O szkoleniu

  Ponieważ Ocena szkolna odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie nauczania, zarówno w sensie dydaktycznym, jak i wychowawczym – może w takim samym stopniu motywować, jak i zniechęcać do podejmowania kolejnych wysiłków, w roku szkolnym 2023/24 wśród kierunków polityki państwa znalazło się doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania.

  Skutki oceniania szkolnego mogą być widoczne w postępowaniu człowieka nawet przez całe życie. To często doświadczenia związane z ocenianiem  utrwalają wizerunek siebie pełen deficytów i przekonań typu: To nie dla mnie… Ja się do tego nie nadaję … . Często zamyka to w przyszłości możliwość uczenia, a także chęć rozwoju. Jak tego uniknąć? Jak spowodować, aby młody człowiek wychodził z systemu edukacji z poczuciem, że świat należy do niego?

  Przy tym wszystkim ocenianie budzi liczne kontrowersje – czy dzisiaj w modelu oceniania, opisanym w prawie mamy średnie ważone, średnie arytmetyczne, oceny niedostateczne za brak prac domowych, za aktywność, oceny za estetykę zeszytów. Czy możemy ograniczać uczniom prawa przy poprawianiu ocen, jak ustalać i uzasadniać oceny bieżące, śródroczne czy roczne?  Jak wreszcie poprawnie formułować zapisy dotyczące oceniania w statucie szkoły, by były zgodne z prawem i motywowały ucznia? Na te wątpliwości i pytania spróbujemy odpowiedzieć w czasie spotkania.

  Szkolenie ma na celu nie tylko poinformować o istocie i zasadach oceniania, ale również wspólną analizę typowych błędów w zapisach oceniania wewnątrzszkolnego oraz propozycje przykładowych, poprawnych rozwiązań.

  Istnieje również możliwość zamówienia szkolenia, połączonego z indywidualną analizą zapisów statutu szkoły.
  W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu.

  Proponowany program szkolenia

  1. Podstawy prawne oceniania – analiza zapisów Ustawy o Systemie oświaty
   • Analiza zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
   • Analiza zapisów rozporządzenia w sprawie oceniania
  2. Model oceniania wpisany w przepisy prawa
   • Trójfazowy model oceniania sprawdzającego Bolesława Niemierko
   • Wymagania edukacyjne i sposób ich formułowania
   • Dostosowanie wymagań
   • Zasady konstruowania testów i ustalania norm procentowych
   • Analizy wyników testowania, w tym łatwość zadań i wnioskowanie na podstawie łatwości zadań
  3. Ocenianie wewnątrzszkolne w statucie szkoły
   • Cele, zasady i zawartość dokumentu
   • Skala i sposoby uzgadniania ocen bieżących oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych – analiza przykładowych zapisów
   • Sposoby uzasadniania ustalonych ocen – analiza przykładowych zapisów
   • Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w tym ocenach niedostatecznych – analiza przykładowych zapisów
   • Tryb odwoływania się od ustalonych ocen – analiza przykładowych zapisów
   • Sposoby uzasadniania ocen bieżących praz śródrocznych i rocznych – analiza przykładowych zapisów
   • Sposoby udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich oraz innej dokumentacji związanej z ocenianiem – analiza przykładowych zapisów
   • Tryby i forma egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i umiejętności, w przypadku złożenia zastrzeżeń – analiza przykładowych zapisów
  4. Typowe błędy i nieporozumienia związane z ocenianiem
   • Średnie i średnie ważone w ocenianiu
   • Ocena celująca i jej rola w systemie oceniania
   • Zbyt wysokie normy %
   • Oceny za zaangażowanie, aktywność, estetykę zeszytów
   • Oceny niedostateczne za brak pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika, brak aktywności, za nieobecności
  5. Przykładowy wzór dokumentu
   • Układ dokumentu
   • Przykładowe zapisy

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z