O szkoleniu

Dokumentacja pracy nauczyciela, to bardzo częsta bolączka w codziennym funkcjonowaniu szkół. Jednak które z dokumentów są rzeczywiście niezbędne dla jakości działań – nawet jeżeli wprost nie wynikają z prawa, a których można uniknąć?

Zapraszamy do dyskusji nad problemem biurokracji w szkole, celowością poszczególnych dokumentów i ich użytecznością. Oprócz analizy przepisów prawa, związanych z dokumentowaniem działań szkoły, zaproponujemy przykładowe wzory dokumentów, aby tworzenie ich od podstaw nie odrywało nauczycieli od najważniejszego zadania – uczenia.

Mamy nadzieję, że to spotkanie posłuży do weryfikowania praktyk nadmiernego „generowania” dokumentów, ale też do refleksji, jakie dokumenty w szkole wynikają z prawa, a jakie porządkują pracę.

Proponowany program szkolenia

 1. Awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela
  • Awans zawodowy (wzory dokumentów wynikających z prawa – przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)
  • Oceny pracy nauczyciela (dokumenty wynikające z prawa oraz przykładowo wypełnione karty oceny pracy)
  • Dokumenty potwierdzające realizację działań (arkusze kontroli, arkusze obserwacji)
 2. Kształcenie – realizacja podstawy programowej
  • Plany dydaktyczne nauczycieli (czy potrzebne?) oraz tygodniowe zakresy treści nauczania przesyłane dyrektorowi w czasie pracy online – wpisane w rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół,
  • Diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych, w tym: budowa sprawdzianów, normy procentowe przy określaniu stopni za
  • Sprawdziany, przykładowe wnioski na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania na podstawie wniosków – czy potrzebne?
  • Analizy egzaminów zewnętrznych, w tym przykładowe wnioski na podstawie analizy wyników, rekomendacje i działania na podstawie wniosków
  • Dokumentacja przebiegu nauczania
  • Monitorowanie realizacji podstawy programowej
 3. Wychowanie
  • Program profilaktyczno – wychowawczy (struktura programu wynikająca z prawa, w tym diagnoza zachowań ryzykownych uczniów jako podstawa dobrze skonstruowanego programu) oraz sprawozdanie z realizacji programu
  • Plany pracy specjalistów (psycholog, pedagog, doradca zawodowy) oraz sprawozdania z tych planów – czy potrzebne? Skąd wynikają
  • Plany pracy wychowawców klas i sprawozdania z tych planów – czy potrzebne? Skąd wynikają?
  • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dokumenty w indywidualnej teczce pomocy pp dla ucznia, w tym: przykładowe, wypełnione rozpoznania nauczycielskie, arkusze dostosowania wymagań do możliwości ucznia, oceny efektywności pomocy)
 4. Współpraca z rodzicami
  • Dokumentacja współpracy z Radą Rodziców (wymagane prawem uchwały i opinie RR)
  • Dokumentacja związana z przekazywaniem informacji dotyczących jakości pracy szkoły
 5. Analiza dokumentów w zestawieniu z przykładami przygotowanymi przez MEiN

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Prawo i dokumentacja

  Dokumentacja pracy nauczyciela

  O szkoleniu

  Dokumentacja pracy nauczyciela, to bardzo częsta bolączka w codziennym funkcjonowaniu szkół. Jednak które z dokumentów są rzeczywiście niezbędne dla jakości działań – nawet jeżeli wprost nie wynikają z prawa, a których można uniknąć?

  Zapraszamy do dyskusji nad problemem biurokracji w szkole, celowością poszczególnych dokumentów i ich użytecznością. Oprócz analizy przepisów prawa, związanych z dokumentowaniem działań szkoły, zaproponujemy przykładowe wzory dokumentów, aby tworzenie ich od podstaw nie odrywało nauczycieli od najważniejszego zadania – uczenia.

  Mamy nadzieję, że to spotkanie posłuży do weryfikowania praktyk nadmiernego „generowania” dokumentów, ale też do refleksji, jakie dokumenty w szkole wynikają z prawa, a jakie porządkują pracę.

  Proponowany program szkolenia

  1. Awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela
   • Awans zawodowy (wzory dokumentów wynikających z prawa – przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)
   • Oceny pracy nauczyciela (dokumenty wynikające z prawa oraz przykładowo wypełnione karty oceny pracy)
   • Dokumenty potwierdzające realizację działań (arkusze kontroli, arkusze obserwacji)
  2. Kształcenie – realizacja podstawy programowej
   • Plany dydaktyczne nauczycieli (czy potrzebne?) oraz tygodniowe zakresy treści nauczania przesyłane dyrektorowi w czasie pracy online – wpisane w rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół,
   • Diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych, w tym: budowa sprawdzianów, normy procentowe przy określaniu stopni za
   • Sprawdziany, przykładowe wnioski na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania na podstawie wniosków – czy potrzebne?
   • Analizy egzaminów zewnętrznych, w tym przykładowe wnioski na podstawie analizy wyników, rekomendacje i działania na podstawie wniosków
   • Dokumentacja przebiegu nauczania
   • Monitorowanie realizacji podstawy programowej
  3. Wychowanie
   • Program profilaktyczno – wychowawczy (struktura programu wynikająca z prawa, w tym diagnoza zachowań ryzykownych uczniów jako podstawa dobrze skonstruowanego programu) oraz sprawozdanie z realizacji programu
   • Plany pracy specjalistów (psycholog, pedagog, doradca zawodowy) oraz sprawozdania z tych planów – czy potrzebne? Skąd wynikają
   • Plany pracy wychowawców klas i sprawozdania z tych planów – czy potrzebne? Skąd wynikają?
   • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dokumenty w indywidualnej teczce pomocy pp dla ucznia, w tym: przykładowe, wypełnione rozpoznania nauczycielskie, arkusze dostosowania wymagań do możliwości ucznia, oceny efektywności pomocy)
  4. Współpraca z rodzicami
   • Dokumentacja współpracy z Radą Rodziców (wymagane prawem uchwały i opinie RR)
   • Dokumentacja związana z przekazywaniem informacji dotyczących jakości pracy szkoły
  5. Analiza dokumentów w zestawieniu z przykładami przygotowanymi przez MEiN

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Prawo i dokumentacja Dokumentacja pracy nauczyciela
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z