O szkoleniu

Najefektywniej uczymy się uczyć, obserwując innych w czasie prowadzenia zajęć. Poznajemy wtedy dobre praktyki, ale możemy też pracować z błędem nauczycielskim, bezpiecznie analizując obszary do rozwoju zaobserwowane u innych.

Zapraszam na zajęcia, podczas których wspólnie będziemy obserwować nagrane fragmenty lekcji, dotyczące najczęściej pojawiających się obszarów, wymagających wsparcia w pracy nauczyciela, takich jak: formułowanie celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, układania zadań i pytań dla ucznia w procesach uczenia, pracy w grupach, czy podsumowania zajęć. Razem ustalimy działania nauczyciela, które powinny pojawić się na każdej lekcji i wskaźniki świadczące o wysokiej jakości tych działań. Omówimy możliwe reakcje uczniów, potwierdzające nabywanie umiejętności oraz przeanalizujemy błędy, pojawiające się w czasie prowadzenia zajęć.

Proponowany program szkolenia

 1. Obserwacja wspierająca jako podstawowe narzędzie pracy dyrektora i opiekuna stażu
  • Rodzaje obserwacji
  • Cechy obserwacji wspierającej oraz jej miejsce w prawie oświatowym
  • Dane w obserwacji wspierającej oraz zapis tych danych (dane ilościowe i jakościowe)
  • Opinie i fakty w obserwacji
  • Dyspozycje do obserwacji i ich zapis
 2. Przedmiot obserwacji wspierającej. – przykładowe obszary obserwacji wspierającej na zajęciach, wyznaczniki jakości pracy nauczyciela w przykładowych obszarach obserwacji wspierającej, w tym w zakresie:
  • Formułowania celów i kryteriów sukcesu
  • Informacji zwrotnej
  • Pracy w grupach
  • Indywidualizacji
  • Jakości zadań i pytań stawianych uczniom w procesie uczenia
 3. Obserwacja nagranych różnych fragmentów lekcji dotyczących analizowanych obszarów – zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce
  • Obserwacja nagranych fragmentów zajęć dotyczących celów i podsumowania zajęć – 4 różne zajęcia (fizyka, język polski, chemia, przyroda) 4 sposoby przedstawiania celów i kryteriów sukcesu oraz podsumowania zajęć,
  • Uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
  • Obserwacja fragmentów zajęć dotyczących udzielania informacji zwrotnej (język niemiecki) – uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
  • Obserwacja fragmentów zajęć dotyczących pracy w grupach (język polski), uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
  • Obserwacja zajęć dotycząca aktywności uczniów w czasie realizacji zadań (język polski, przyroda)uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
 4. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć
  • Informacja zwrotna
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Kryteria dobrze sformułowanej informacji zwrotnej
  • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
  • Symulacja rozmowy po obserwacji zajęć

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Dydaktyka i metodyka

  Dobre praktyki i nauczycielskie błędy. Symulacja spaceru edukacyjnego w szkole

  O szkoleniu

  Najefektywniej uczymy się uczyć, obserwując innych w czasie prowadzenia zajęć. Poznajemy wtedy dobre praktyki, ale możemy też pracować z błędem nauczycielskim, bezpiecznie analizując obszary do rozwoju zaobserwowane u innych.

  Zapraszam na zajęcia, podczas których wspólnie będziemy obserwować nagrane fragmenty lekcji, dotyczące najczęściej pojawiających się obszarów, wymagających wsparcia w pracy nauczyciela, takich jak: formułowanie celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, układania zadań i pytań dla ucznia w procesach uczenia, pracy w grupach, czy podsumowania zajęć. Razem ustalimy działania nauczyciela, które powinny pojawić się na każdej lekcji i wskaźniki świadczące o wysokiej jakości tych działań. Omówimy możliwe reakcje uczniów, potwierdzające nabywanie umiejętności oraz przeanalizujemy błędy, pojawiające się w czasie prowadzenia zajęć.

  Proponowany program szkolenia

  1. Obserwacja wspierająca jako podstawowe narzędzie pracy dyrektora i opiekuna stażu
   • Rodzaje obserwacji
   • Cechy obserwacji wspierającej oraz jej miejsce w prawie oświatowym
   • Dane w obserwacji wspierającej oraz zapis tych danych (dane ilościowe i jakościowe)
   • Opinie i fakty w obserwacji
   • Dyspozycje do obserwacji i ich zapis
  2. Przedmiot obserwacji wspierającej. – przykładowe obszary obserwacji wspierającej na zajęciach, wyznaczniki jakości pracy nauczyciela w przykładowych obszarach obserwacji wspierającej, w tym w zakresie:
   • Formułowania celów i kryteriów sukcesu
   • Informacji zwrotnej
   • Pracy w grupach
   • Indywidualizacji
   • Jakości zadań i pytań stawianych uczniom w procesie uczenia
  3. Obserwacja nagranych różnych fragmentów lekcji dotyczących analizowanych obszarów – zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce
   • Obserwacja nagranych fragmentów zajęć dotyczących celów i podsumowania zajęć – 4 różne zajęcia (fizyka, język polski, chemia, przyroda) 4 sposoby przedstawiania celów i kryteriów sukcesu oraz podsumowania zajęć,
   • Uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
   • Obserwacja fragmentów zajęć dotyczących udzielania informacji zwrotnej (język niemiecki) – uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
   • Obserwacja fragmentów zajęć dotyczących pracy w grupach (język polski), uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
   • Obserwacja zajęć dotycząca aktywności uczniów w czasie realizacji zadań (język polski, przyroda)uzupełnianie arkuszy obserwacji, analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
  4. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć
   • Informacja zwrotna
   • Zasady udzielania informacji zwrotnej
   • Kryteria dobrze sformułowanej informacji zwrotnej
   • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
   • Symulacja rozmowy po obserwacji zajęć

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Dydaktyka i metodyka Dobre praktyki i nauczycielskie błędy. Symulacja spaceru edukacyjnego w szkole
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z