O szkoleniu

Wychowawcza rola szkoły polega na wspieraniu dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, który powinien być wzmacniany i uzupełniany przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Znajduje to swój wyraz w treściach, zadaniach wychowawczych i profilaktycznych, ujętych w podstawie programowej oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym każdej szkoły, konstruowanym na podstawie corocznie przeprowadzanych diagnoz środowiska szkolnego. Taka procedura pozwala skutecznie realizować zarówno cele odpowiadające bieżącym potrzebom społeczności szkolnej, jak również cele nadrzędne, długofalowe, wyrażone w wizji i misji szkoły oraz sylwetce absolwenta.

Zakres planowanych działań nie może być przypadkowy, narzucany odgórnie, a powinien wynikać z celowo przeprowadzonej diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne danej szkoły, czy placówki oświatowej. W procesie diagnozy nie tylko należy zwrócić uwagę na potrzeby uczniów znajdujących się w sytuacji kryzysu, ale potrzeby całej społeczności szkolnej.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in., z jakimi nowymi wyzwaniami przyjdzie się im mierzyć w obszarze wychowania i profilaktyki oraz w jaki sposób zorganizować procesy diagnostyczne, by adekwatnie określić treści i niezbędne zadania wychowawczo-profilaktyczne.

Proponowany program szkolenia

 1. Nowe wyzwania wychowawczo – profilaktyczne
  • Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży
  • Utrudnione wypełnianie roli wychowawczej przez rodziców i nauczycieli
  • Priorytet wychowania i profilaktyki – rekomendacje dla szkół
  • Model Podnoszenia Kompetencji (Weissberg, Caplan i wsp. 1991)
 2. Obszary i narzędzia do diagnozy pracy szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki
  • Obszary do diagnozy
  • Narzędzia rekomendowane lub powszechnie stosowane, w tym służące diagnozie czynników ryzyka i czynników ochronnych
  • Alternatywne metody wykorzystywane do zbierania danych
 3. Diagnoza potrzeb w zakresie treści wychowawczych i profilaktycznych
  • Analiza treści wychowawczo – profilaktycznych zawartych w podstawie programowej
  • Ewaluacja istniejących programów wychowawczo – profilaktycznych – analiza wyników, sformułowanie wniosków
  • Analiza wyników diagnozy potrzeb środowiska szkolnego, czynników ochronnych i czynników ryzyka
  • Analiza wyników diagnozy potrzeb wychowawczych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów w sytuacji kryzysowej

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Kierunki polityki oświatowej

  Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne

  O szkoleniu

  Wychowawcza rola szkoły polega na wspieraniu dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, który powinien być wzmacniany i uzupełniany przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Znajduje to swój wyraz w treściach, zadaniach wychowawczych i profilaktycznych, ujętych w podstawie programowej oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym każdej szkoły, konstruowanym na podstawie corocznie przeprowadzanych diagnoz środowiska szkolnego. Taka procedura pozwala skutecznie realizować zarówno cele odpowiadające bieżącym potrzebom społeczności szkolnej, jak również cele nadrzędne, długofalowe, wyrażone w wizji i misji szkoły oraz sylwetce absolwenta.

  Zakres planowanych działań nie może być przypadkowy, narzucany odgórnie, a powinien wynikać z celowo przeprowadzonej diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne danej szkoły, czy placówki oświatowej. W procesie diagnozy nie tylko należy zwrócić uwagę na potrzeby uczniów znajdujących się w sytuacji kryzysu, ale potrzeby całej społeczności szkolnej.

  Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in., z jakimi nowymi wyzwaniami przyjdzie się im mierzyć w obszarze wychowania i profilaktyki oraz w jaki sposób zorganizować procesy diagnostyczne, by adekwatnie określić treści i niezbędne zadania wychowawczo-profilaktyczne.

  Proponowany program szkolenia

  1. Nowe wyzwania wychowawczo – profilaktyczne
   • Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży
   • Utrudnione wypełnianie roli wychowawczej przez rodziców i nauczycieli
   • Priorytet wychowania i profilaktyki – rekomendacje dla szkół
   • Model Podnoszenia Kompetencji (Weissberg, Caplan i wsp. 1991)
  2. Obszary i narzędzia do diagnozy pracy szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki
   • Obszary do diagnozy
   • Narzędzia rekomendowane lub powszechnie stosowane, w tym służące diagnozie czynników ryzyka i czynników ochronnych
   • Alternatywne metody wykorzystywane do zbierania danych
  3. Diagnoza potrzeb w zakresie treści wychowawczych i profilaktycznych
   • Analiza treści wychowawczo – profilaktycznych zawartych w podstawie programowej
   • Ewaluacja istniejących programów wychowawczo – profilaktycznych – analiza wyników, sformułowanie wniosków
   • Analiza wyników diagnozy potrzeb środowiska szkolnego, czynników ochronnych i czynników ryzyka
   • Analiza wyników diagnozy potrzeb wychowawczych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów w sytuacji kryzysowej

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z