O szkoleniu

Współczesny świat, to świat informatyzacji większości dziedzin życia społecznego. Ekspansywny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, interaktywnych oraz mediów cyfrowych wiąże się z pojawieniem wielu nowych problemów świata wirtualnego. Cyberprzestrzeń nie tylko jest dla wielu młodych ludzi szansą na inną jakość życia, ale niesie ze sobą także wiele zagrożeń: społecznych, wychowawczych, zdrowotnych i moralnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera kwestia bezpieczeństwa w Internecie, czy też kształtowania nawyków bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

Podczas proponowanego szkolenia omówimy najważniejsze zagrożenia cyberprzestrzeni, w tym zjawiska agresji elektronicznej i cyberprzemocy, których doświadczają nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, a także sami uczniowie. Dowiemy się również w jaki sposób sobie z tymi zagrożeniami radzić.

Proponowany program szkolenia

 1. Świat wirtualny w życiu współczesnego ucznia
  • Social media, cechy charakterystyczne i ich funkcje
  • Zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych
  • Netykieta
 2. Zagrożenia cyberprzestrzeni
  • Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego
  • Zagrożenia społeczno-wychowawcze
  • Zagrożenia związane z uzależnieniami
  • Cyberprzestępczość i nadużycia
 3. Agresja elektroniczna i cyberprzemoc
  • Charakterystyka zjawiska w kontekście ich występowania w szkołach i placówkach – film edukacyjny
  • Rodzaje zachowań przemocowych, agresywnych i ich cechy charakterystyczne – analiza na wybranych przykładach
  • Jak diagnozować występowanie zjawiska w naszej szkole, placówce? – ćwiczenie praktyczne
 4. Sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy
  • Propozycje strategii interwencyjnych i profilaktycznych
  • Szkolne procedury bezpieczeństwa w sieci – propozycja

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Bezpieczeństwo

  Cyberprzemoc i inne zagrożenia w sieci – jak rozpoznawać i reagować?

  O szkoleniu

  Współczesny świat, to świat informatyzacji większości dziedzin życia społecznego. Ekspansywny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, interaktywnych oraz mediów cyfrowych wiąże się z pojawieniem wielu nowych problemów świata wirtualnego. Cyberprzestrzeń nie tylko jest dla wielu młodych ludzi szansą na inną jakość życia, ale niesie ze sobą także wiele zagrożeń: społecznych, wychowawczych, zdrowotnych i moralnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera kwestia bezpieczeństwa w Internecie, czy też kształtowania nawyków bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

  Podczas proponowanego szkolenia omówimy najważniejsze zagrożenia cyberprzestrzeni, w tym zjawiska agresji elektronicznej i cyberprzemocy, których doświadczają nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, a także sami uczniowie. Dowiemy się również w jaki sposób sobie z tymi zagrożeniami radzić.

  Proponowany program szkolenia

  1. Świat wirtualny w życiu współczesnego ucznia
   • Social media, cechy charakterystyczne i ich funkcje
   • Zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych
   • Netykieta
  2. Zagrożenia cyberprzestrzeni
   • Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego
   • Zagrożenia społeczno-wychowawcze
   • Zagrożenia związane z uzależnieniami
   • Cyberprzestępczość i nadużycia
  3. Agresja elektroniczna i cyberprzemoc
   • Charakterystyka zjawiska w kontekście ich występowania w szkołach i placówkach – film edukacyjny
   • Rodzaje zachowań przemocowych, agresywnych i ich cechy charakterystyczne – analiza na wybranych przykładach
   • Jak diagnozować występowanie zjawiska w naszej szkole, placówce? – ćwiczenie praktyczne
  4. Sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy
   • Propozycje strategii interwencyjnych i profilaktycznych
   • Szkolne procedury bezpieczeństwa w sieci – propozycja

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Bezpieczeństwo Cyberprzemoc i inne zagrożenia w sieci – jak rozpoznawać i reagować?
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z