O szkoleniu

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek prowadzących działalność min. związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem i leczeniem małoletnich zobowiązani są do opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich w terminie do 15 sierpnia 2024 roku. Celem nowych rozwiązań jest zabezpieczenie dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy. Kluczowym elementem konstytuującym wspomniane standardy powinny być jasno określone zasady zapewniające bezpieczne relacje personel – dziecko i dziecko – dziecko. Wprowadzenie nowych zasad prawdopodobnie będzie wiązać się z koniecznością zweryfikowania bądź uporządkowania elementów dotychczasowej praktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą, w przeciwnym razie może to spowodować u nauczycieli i innych pracowników poczucie dużego dyskomfortu prowadzącego czasami do chronicznego dystresu zawodowego. Udział w naszym szkoleniu pomoże każdemu uczestnikowi znaleźć własną drogę wprowadzenia nowych zasad zapewniających bezpieczny rozwój dziecku w poczuciu satysfakcji i sukcesu zawodowego w tym obszarze.

Proponowany program szkolenia

 1. Prawne aspekty ochrony małoletnich
  • Zmiany w aktach prawnych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, krzywdzenia dzieci
  • Standardy ochrony małoletnich – zakres i zadania placówek
 2. Dziecko krzywdzone
  • Symptomy krzywdzenia, stosowania przemocy wobec dziecka
  • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące występowania przemocy w środowisku szkolnym
 3. Budowanie (nie)bezpiecznych relacji z innymi
  • Kompetencje interpersonalne nauczyciela, a proces budowania bezpiecznych relacji z uczniami
  • Zasady bezpiecznych relacji nauczyciel – uczeń oraz uczeń – uczeń
  • Procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia, stosowania przemocy wobec ucznia, w tym dokumentowanie zdarzeń
 4. Odpowiedzialność prawna ujawniania niebezpiecznych zachowań w kontakcie z dzieckiem
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli
  • Odpowiedzialność prawna rodziców
  • Konsekwencje prawne wobec uczniów stosujących przemoc rówieśniczą

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Bezpieczeństwo

  Bezpieczne relacje w społeczności szkolnej, w kontekście standardów ochrony małoletnich

  O szkoleniu

  Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek prowadzących działalność min. związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem i leczeniem małoletnich zobowiązani są do opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich w terminie do 15 sierpnia 2024 roku. Celem nowych rozwiązań jest zabezpieczenie dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy. Kluczowym elementem konstytuującym wspomniane standardy powinny być jasno określone zasady zapewniające bezpieczne relacje personel – dziecko i dziecko – dziecko. Wprowadzenie nowych zasad prawdopodobnie będzie wiązać się z koniecznością zweryfikowania bądź uporządkowania elementów dotychczasowej praktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą, w przeciwnym razie może to spowodować u nauczycieli i innych pracowników poczucie dużego dyskomfortu prowadzącego czasami do chronicznego dystresu zawodowego. Udział w naszym szkoleniu pomoże każdemu uczestnikowi znaleźć własną drogę wprowadzenia nowych zasad zapewniających bezpieczny rozwój dziecku w poczuciu satysfakcji i sukcesu zawodowego w tym obszarze.

  Proponowany program szkolenia

  1. Prawne aspekty ochrony małoletnich
   • Zmiany w aktach prawnych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, krzywdzenia dzieci
   • Standardy ochrony małoletnich – zakres i zadania placówek
  2. Dziecko krzywdzone
   • Symptomy krzywdzenia, stosowania przemocy wobec dziecka
   • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące występowania przemocy w środowisku szkolnym
  3. Budowanie (nie)bezpiecznych relacji z innymi
   • Kompetencje interpersonalne nauczyciela, a proces budowania bezpiecznych relacji z uczniami
   • Zasady bezpiecznych relacji nauczyciel – uczeń oraz uczeń – uczeń
   • Procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia, stosowania przemocy wobec ucznia, w tym dokumentowanie zdarzeń
  4. Odpowiedzialność prawna ujawniania niebezpiecznych zachowań w kontakcie z dzieckiem
   • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli
   • Odpowiedzialność prawna rodziców
   • Konsekwencje prawne wobec uczniów stosujących przemoc rówieśniczą

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia rad pedagogicznych Bezpieczeństwo Bezpieczne relacje w społeczności szkolnej, w kontekście standardów ochrony małoletnich
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z