O szkoleniu

Od września 2022 r. zmieniły się zasady awansu i oceny pracy nauczyciela. Dotychczasowy system był wielokrotnie krytykowany, głównie z dwóch powodów – nadmierna biurokracja, wydłużenie czasu awansu (nie wpływające na znaczące podwyżki płac) oraz odejście od nabywania umiejętności praktycznego uczenia, na rzecz działań różnych, nie zawsze związanych z umiejętnościami metodycznymi.

Pomimo, że nowy system funkcjonuje już od jakiegoś czasu nadal budzi liczne wątpliwości, co do jego stosowania w praktyce – jak dokumentować, co w sytuacji, kiedy jesteśmy w trakcie poprzedniej ścieżki, jak przygotować się do oceny i jak ją przeprowadzać? Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymają komplet niezbędnych informacji, a także gotowe wzory dokumentów, pozwalających na sprawne i szybkie dopełnienie wszelkich formalności i procedur, dotyczących zarówno oceny pracy, jak i awansu zawodowego nauczyciela.

Proponowany program szkolenia

 1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym trzy etapy rozwoju zawodowego nauczycieli
  • Regulacje prawne, dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
  • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego)
 2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela
  • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Rola i zadania mentora
  • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu
 3. Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego,  jako wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli
  • Organizacja zajęć i procesów uczenia się – ważne obszary do obserwacji
  • Obowiązek prowadzenia zajęć w obecności komisji z ekspertami spoza szkoły
  • Opinia komisji, jako warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Skutki negatywnej opinii komisji i ponowna weryfikacja umiejętności praktycznych nauczyciela, po negatywnej opinii komisji
 4. Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela
  • Obligatoryjne, wynikające z prawa oceny pracy nauczycieli
  • Ocena na wniosek nauczyciela przed awansem na nauczyciela dyplomowanego
  • Procedury oceny pracy nauczyciela w szkole
  • Kryteria oceny pracy nauczyciela (po ukazaniu się rozporządzenia)
 5. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym:
  • Analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
  • Analiza dorobku zawodowego nauczyciela i akceptacja komisji kwalifikacyjnej
  • Zmiany w komisjach kwalifikacyjnych
 6. Dyrektor i jego rola w awansie zawodowym
  • Zadania dyrektora
  • Procedury w szkole dotyczące awansu
  • Obowiązująca dokumentacja
  • Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem, podejmującym pracę w szkole, w powiązaniu z awansem zawodowym
  • Zmiany w czasie pracy nauczycieli, w tym konsultacje dla uczniów i ich rodziców

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Prawo i dokumentacja

  Awans zawodowy nauczyciela

  O szkoleniu

  Od września 2022 r. zmieniły się zasady awansu i oceny pracy nauczyciela. Dotychczasowy system był wielokrotnie krytykowany, głównie z dwóch powodów – nadmierna biurokracja, wydłużenie czasu awansu (nie wpływające na znaczące podwyżki płac) oraz odejście od nabywania umiejętności praktycznego uczenia, na rzecz działań różnych, nie zawsze związanych z umiejętnościami metodycznymi.

  Pomimo, że nowy system funkcjonuje już od jakiegoś czasu nadal budzi liczne wątpliwości, co do jego stosowania w praktyce – jak dokumentować, co w sytuacji, kiedy jesteśmy w trakcie poprzedniej ścieżki, jak przygotować się do oceny i jak ją przeprowadzać? Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymają komplet niezbędnych informacji, a także gotowe wzory dokumentów, pozwalających na sprawne i szybkie dopełnienie wszelkich formalności i procedur, dotyczących zarówno oceny pracy, jak i awansu zawodowego nauczyciela.

  Proponowany program szkolenia

  1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym trzy etapy rozwoju zawodowego nauczycieli
   • Regulacje prawne, dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
   • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego)
  2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela
   • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
   • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
   • Rola i zadania mentora
   • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego
   • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu
  3. Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego,  jako wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli
   • Organizacja zajęć i procesów uczenia się – ważne obszary do obserwacji
   • Obowiązek prowadzenia zajęć w obecności komisji z ekspertami spoza szkoły
   • Opinia komisji, jako warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego
   • Skutki negatywnej opinii komisji i ponowna weryfikacja umiejętności praktycznych nauczyciela, po negatywnej opinii komisji
  4. Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela
   • Obligatoryjne, wynikające z prawa oceny pracy nauczycieli
   • Ocena na wniosek nauczyciela przed awansem na nauczyciela dyplomowanego
   • Procedury oceny pracy nauczyciela w szkole
   • Kryteria oceny pracy nauczyciela (po ukazaniu się rozporządzenia)
  5. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego
   • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym:
   • Analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
   • Analiza dorobku zawodowego nauczyciela i akceptacja komisji kwalifikacyjnej
   • Zmiany w komisjach kwalifikacyjnych
  6. Dyrektor i jego rola w awansie zawodowym
   • Zadania dyrektora
   • Procedury w szkole dotyczące awansu
   • Obowiązująca dokumentacja
   • Zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem, podejmującym pracę w szkole, w powiązaniu z awansem zawodowym
   • Zmiany w czasie pracy nauczycieli, w tym konsultacje dla uczniów i ich rodziców

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Prawo i dokumentacja Awans zawodowy nauczyciela
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z