fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy od września 2022 r.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy na temat zmian w zakresie prawa oświatowego, ustawy Karta Nauczyciela, a także planowanych nowelizacji ustawy Kodeks Pracy.

Udział w zajęciach pozwoli na usystematyzowanie informacji, dotyczących nowych przepisów, w budzących najwięcej pytań i wątpliwości obszarach takich jak: awans zawodowy, ocena pracy, kompetencje i zadania mentora, kwalifikacje i zadania specjalistów, a także nowych zasad nawiązywania i zmian stosunku pracy z nauczycielem.

 

Program szkolenia:

 

1. Zmiany przepisów prawa oświatowego wynikające z Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego i przepisów wykonawczych oraz planowane zmiany w Kodeksie pracy

 

 • Awans zawodowy
 • Ocenie pracy nauczyciela
 • Kwalifikacje specjalistów
 • Podstawy zmian w prawie pracy (druki sejmowe)

 

2. Zasady nawiązywania i zmian stosunku pracy

 

 • Nauczyciel początkujący – umowa na czas określony (opinie ministerstwa)
 • Nauczyciel bez przygotowania zawodowego
 • Nauczyciel bez kwalifikacji
 • Nauczyciel bez możliwości odbycia przygotowania do zawodu
 • Limity umów o pracę na czas określony
 • Umowy na czas nieokreślony i stosunek pracy na podstawie mianowania

 

3. Awans zawodowy i jego powiązanie z oceną pracy nauczyciela

 

 • Obowiązki nauczyciela początkującego
 • Świadczenie na start
 • Opieka mentora
 • Okres przygotowania do zawodu
 • Lekcje otwarte
 • Ocena pracy
 • Warunki uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Okres zatrudnienia na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Ocena pracy
 • Postępowanie kwalifikacyjne

 

4. Przepisy przejściowe w zakresie zdobywania stopni awansu dla nauczycieli, którzy już są na ścieżce awansu zawodowego

 

 • Zasady realizacji ścieżki awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych wg dotychczasowych przepisów
 • Możliwości skrócenia stażu
 • Plan rozwoju, sprawozdanie, ocena dorobku zawodowego, egzamin przed komisją

 

5. Ocena pracy nauczycieli i dyrektorów

 

 • Kryteria oceny pracy nauczycieli i dyrektorów
 • Terminy oceny pracy, karta oceny pracy
 • Omówienie dokonywanie oceny pracy nauczycieli, którzy zmieniają miejsce pracy

 

6. Zmiany w przepisach o kwalifikacjach nauczycieli

 

 • Kwalifikacje specjalistów w tym pedagoga specjalnego
 • Inne zmiany w rozporządzeniu o kwalifikacjach

 

7. Planowane zmiany w prawie pracy

 

 • Praca zdalna dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli
 • Kontrola trzeźwości – nowe obowiązki oraz konieczność zmiany regulaminu pracy
 • Planowane zmiany w urlopach rodzicielskich, urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, elastyczna organizacja czasu pracy, zmiany w urlopach ojcowskich
 • Zmiany w umowach o pracę, nowa informacja o warunkach zatrudnienia
 • Nowe zasady organizacji szkoleń dla pracowników

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email