fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w prawie oświatowym – wzmocnienie roli kuratora

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Od kilku miesięcy bardzo duże zainteresowanie wywołuje dyskusja nad projektowanymi zmianami w prawie oświatowym, które zakładają znaczące wzmocnienie roli kuratora oświaty. Pomimo że projektowane zmiany prawne budzą sporo wątpliwości, Rada Ministrów przyjęła projekty nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Pierwsza z regulacji wprowadza odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Będzie to dotyczyć osób, kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty. Obecne przepisy pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków kierowników tych jednostek.

Drugi projekt przewiduje wzmocnienie roli kuratora oświaty, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zmienia zasady przeprowadzania konkursów i opiniowania arkusza organizacyjnego oraz wejścia na teren szkoły stowarzyszeń . Zapraszam do dyskusji i przybliżenia tych zagadnień.

Program szkolenia:

1. Nadzór pedagogiczny

  • Zmiany w sprawowaniu zewnętrznego nadzoru pedagogicznego i konsekwencje niezrealizowania wydawanych zaleceń

2. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych 

  • nowe zasady opiniowania arkusza organizacji szkoły i przedszkola od stycznia 2022 roku
  • zwiększenie kompetencji Rady Pedagogicznej

3. Ocena pracy dyrektora

  • zmiany w procedurze oceny pracy dyrektora

4. Konkurs na dyrektora

  • zmiany w składzie komisji konkursowej
  • nowe zasady głosowania
  • zmiany dotyczące powierzania stanowiska dyrektora
  • zmiany w procedurze odwoływania nauczyciela ze stanowiska dyrektora

5. Stowarzyszenie i organizacje na terenie szkoły 

  • nowe zasady funkcjonowania na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji

6. Odpowiedzialność karna dyrektora

  • odpowiedzialność karna za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email