fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w kodeksie pracy od 2023 r. – obowiązki pracodawcy

 

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


30 stycznia 2023 r. Prezydent podpisał nowe przepisy prawa pracy zmieniające i rozszerzające  zasady pracy zdalnej oraz wprowadzające kontrolę trzeźwości pracowników w miejscu pracy. Przed dyrektorami kolejne wyzwania – zmiany w Regulaminie pracy i wdrożenie ich w praktyce.

Proponujemy szkolenie, podczas którego szczegółowo omówione zostaną zasady wdrożenia nowych przepisów prawa pracy. Uczestnicy zostaną wyposażeni we wzory niezbędnych zapisów w Regulaminach pracy, wzory wniosków, oświadczeń i upoważnień pracowników oraz wzory protokołów. Program szkolenia jest skonstruowany w oparciu o najnowsze przepisy  prawa pracy – Kodeksu pracy oraz rozporządzeń wykonawczych.

 

Program szkolenia:

 

1. Przepisy prawa wprowadzające pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników w miejscu pracy

 

 • Zapoznanie uczestników z wprowadzonymi zmianami w Kodeksie pracy i rozporządzeniach wykonawczych

 

2. Zasady podziału pracy zdalnej na incydentalną i stałą

 

 • Omówienie podziału pracy zdalnej na incydentalną, której okres powierzenia nie może przekroczyć 24 dni w roku kalendarzowym oraz stałą
 • Zasady i możliwości zlecania pracy zdalnej i wnioskowanie o nią przez pracownika – wzory dokumentów

 

3. Obowiązki pracodawcy w zakresie uwzględniania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie pracy

 

 • Przybliżenie konieczności dokonania zmian w zakresie pracy zdalnej w Regulaminie pracy – wzór zapisów, tryb wprowadzania

 

4. Zasady i możliwości dokonywania kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną

 

 • Czy i na jakich warunkach pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika – zasady i możliwości kontroli
 • Wzór protokołu kontroli

 

5. Obowiązki pracodawcy wynikające z konieczności wypłaty świadczeń za używanie prywatnego sprzętu pracownika i ponoszonych przez niego kosztów eksploatacyjnych

 

 • Czy pracodawca musi wyposażyć pracownika w sprzęt, w jaki sposób ustalić wysokość świadczenia za używanie prywatnego sprzętu?
 • Jak wyliczyć koszty eksploatacyjne ponoszone przez pracownika?

 

6. Zasady pracy zdalnej w powiązaniu z zasadami bhp, wypadkami przy pracy i oceną ryzyka zawodowego

 

 • Czy i na jakich zasadach pracownik będzie musiał zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki w miejscu pracy?
 • Procedura ustalania wypadku przy pracy oraz sporządzania protokołu powypadkowego

 

7. Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

 

 • Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w czasie pracy zdalnej
 • Przedstawienie proponowanych oświadczeń, wymaganych od pracowników

 

8. Warunki wymagane do dokonywania kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy

 

 • Warunki wymagane od pracodawcy, który będzie przeprowadzał kontrolę trzeźwości
 • Czy wszyscy pracodawcy są obowiązani to robić?

 

9. Zasady wprowadzenia koniecznych zapisów w regulaminie pracy

 

 • Przybliżenie konieczności dokonania zmian w zakresie pracy zdalnej w Regulaminie pracy – wzór zapisów, tryb wprowadzania

 

10. Zasady sporządzania i przechowywania protokołu z badania trzeźwości pracownika – gdzie i jak długo przechowujemy

 

 • Wzór protokołu z badania trzeźwości pracownika
 • Zasad sporządzania protokołu z badania trzeźwości pracownikaz
 • Okresy i miejsce przechowywania protokołu z badania trzeźwości pracownika, z zachowaniem zasad RODO
 • Oświadczenia/upoważnienia pracowników

 

11. Sankcje wobec pracownika w przypadku stwierdzenia obecności alkoholu lub innych środków odurzających w organizmie pracownika

 

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek odsunąć pracownika od pracy, wypowiedzieć stosunek pracy?
 • Obowiązki pracodawcy po pozytywnym wyniku kontroli trzeźwości pracownika

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący:

Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Iwona Obarzanek

Pracowniczka samorządowa z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, od wielu lat pomaga naszym Klientom rozwiązywać problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; kadrowiec z wieloletnim doświadczeniem w dużej firmie; wdrożeniowiec i szkoleniowiec w zakresie prawa pracy; posiada Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych; prowadzi szkolenia z zakresu RODO dla dyrektorów placówek oświatowych, rad pedagogicznych oraz przeprowadza audyty w placówkach; prowadzi także szkolenia BHP.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email