fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zakończenie awansu zawodowego nauczyciela w roku szkolnym 2022/23


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Od zmian w awansie zawodowym mija rok szkolny, zatem czas na profesjonalne podsumowywanie awansu  – i nowego i starego. Jak się nie pogubić? Jakie dokumenty powinny być w szkole, a jakie powinien nauczyciel przekazać razem z wnioskiem?

Jak przygotować nauczycieli, żeby spokojnie i kompetentnie przedstawili siebie oraz szkołę przed komisjami kwalifikacyjnymi lub egzaminacyjnym, żeby bez problemu otrzymali kolejny stopień awansu?

Jak zorganizować zajęcia otwarte nauczyciela początkującego i spotkanie komisji zewnętrznej. Jak sprawnie merytorycznie i rzeczowo poprowadzić rozmowę po obserwowanych zajęciach?

Zapraszamy po gotowe wzory dokumentów, w tym arkusz obserwacji zajęć, dyspozycje do omawiania lekcji, przykładową opinię o przeprowadzonych zajęciach, przykładowe oceny pracy nauczycieli w nowym awansie i przykładowe oceny dorobku nauczycieli kontraktowych i mianowanych w starej ścieżce awansu.

 

Program szkolenia:

 

1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym przepisy przejściowe

 

 • Regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych – przepisy przejściowe, pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego

 

2. Zakończenie roku szkolnego 2022/23 dla nauczycieli początkujących w awansie zawodowym na stopień n-la mianowanego – nowy awans

 

Nauczyciele początkujący po pierwszym roku przygotowania do zawodu:

 • Oobowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
 • Podsumowanie pracy nauczycieli początkujących i mentorów (arkusz kontroli realizacji zadań n-la początkującego i mentora po pierwszym roku pracy)
 • Ocena pracy nauczyciela początkującego przy zmianie miejsca pracy

Nauczyciele początkujący po zaliczeniu dotychczasowego zatrudnienia w szkole – w drugim, trzecim i czwartym roku przygotowania do zawodu

 • Kryteria obserwacji zajęć otwartych
 • Arkusz obserwacji zajęć otwartych
 • Dyspozycje do rozmowy po obserwacji zajęć w drugim i czwartym roku pracy
 • Dokumentacja pracy komisji obserwującej zajęcia
 • Przykładowe opinie o przeprowadzonych zajęciach
 • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Dokumentacja nauczyciela dołączana do wniosku o postępowanie egzaminacyjne na stopień n-la mianowanego
 • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu

 

3. Zakończenie roku szkolnego 2022/23 dla nauczycieli kontraktowych w awansie zawodowym na stopień n-la mianowanego (stary awans)

 

Nauczyciele kontraktowi w trakcie stażu:

 • Analiza zrealizowanych przez nauczyciela zadań zaplanowanych w planie rozwoju (arkusz kontroli realizacji zadań n-la kontraltowego i opiekuna stażu)
 • Ocena dorobku zawodowego za okres zrealizowanego stażu dla nauczycieli zmieniających pracę

Nauczyciele kontraktowi – zakończenie stażu na n-la mianowanego

 • Sprawozdanie z realizacji zadań w planie rozwoju
 • Podsumowanie pracy opiekuna stażu (arkusz kontroli zadań opiekuna stażu)
 • Przykładowe oceny dorobku nauczyciela kontraktowego
 • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego w starym awansie
 • Dokumentacja nauczyciela dołączana do wniosku o postępowanie egzaminacyjne na stopień n-la mianowanego w starym awansie
 • Analiza realizacji wymagań niezbędnych oraz profesjonalny sposób ich zaprezentowania przed komisją egzaminacyjną, z wyakcentowaniem mocnych stron pracy szkoły

 

4. Zakończenie roku szkolnego 2022/23 dla nauczycieli mianowanych w awansie zawodowym na stopień n-la dyplomowanego (stary i nowy awans)

 

Nauczyciele mianowani w trakcie stażu – stary awans:

 • Sprawozdanie z realizacji zadań w planie rozwoju
 • Przykładowe oceny dorobku nauczyciela mianowanego
 • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego w starym awansie
 • Dokumentacja nauczyciela dołączana do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
 • Analiza realizacji wymagań niezbędnych oraz profesjonalny sposób ich zaprezentowania przed komisją kwalifikacyjną, z wyakcentowaniem mocnych stron pracy szkoły

Nauczyciele mianowani – zakończenie awansu na nauczyciela dyplomowanego – nowy awans, bez stażu:

– ocena pracy z ostatnich 3 lat – przykładowe karty oceny,

– warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego w nowym awansie;

– dokumentacja nauczyciela dołączana do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne;

– analiza realizacji wymagań niezbędnych oraz profesjonalny sposób ich zaprezentowania przed komisją kwalifikacyjną


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email