A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

            Znaczące zmiany kwot zwolnień o których mowa w: art. 21 ust 1 pkt 67, art. 21 ust 1 pkt 38, art. 21 ust 1 pkt 26 oraz art. 21 ust 1 pkt 67a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały duży wpływ na prowadzenie działalności socjalnej w placówkach oświatowych. Przyznawanie świadczeń socjalnych po wprowadzonych zmianach będzie zdecydowanie efektywniejsze podatkowo (skorzystają beneficjenci funduszu). Warto przy tej okazji usystematyzować wiedzę o  ZFŚS.

W związku z powyższym zapraszamy dyrektorów, księgowych i członków komisji socjalnych na szkolenie o tej tematyce.

Program seminarium:

Podczas zajęć zostaną omówione liczne kontrowersje w prowadzeniu działalności socjalnej dotyczące m.in.:

  • odpisów obligatoryjnych i fakultatywnych,
  • nowej wyższej kwoty odpisu dla pracowników administracji,
  • uprawnień do korzystania ze środków ZFŚS (w tym zbiegu uprawnień),
  • organizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
  • przyznawania i nowego niższego opodatkowania świadczeń w różnych formach (rzeczowej, pieniężnej),
  • możliwych do stosowania kryteriów socjalnych,
  • uczestnictwa związków zawodowych w działalności socjalnej,
  • obowiązku opodatkowania poszczególnych świadczeń,
  • stosowania lub nie kryteriów socjalnych w odniesieniu do różnych rodzajów świadczeń.

 

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.