fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zmiana kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji, wynikająca z przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 i ustawy o ZFŚS oraz wskazanie przez ustawodawcę konieczności uzgadniania przez pracodawcę, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulaminu ZFŚS z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów stanowią dobrą okazję do usystematyzowania wiedzy o ZFŚS. Zwraca uwagę fakt, że według nowych uregulowań odpis do 31 lipca będzie inny (niższy) niż ten od 1 sierpnia.

W związku z powyższym zapraszamy dyrektorów, księgowych i członków komisji socjalnych na szkolenie o tej tematyce.

Podczas zajęć zostaną omówione liczne kontrowersje w prowadzeniu działalności socjalnej dotyczące m.in.:

  • odpisów obligatoryjnych i fakultatywnych,
  • nowej wyższej kwoty odpisu dla pracowników administracji od 1 sierpnia 2019 roku,
  • uprawnień do korzystania ze środków ZFŚS (w tym zbiegu uprawnień),
  • organizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
  • przyznawania i opodatkowania świadczeń w różnych formach (rzeczowej, pieniężnej),
  • możliwych do stosowania kryteriów socjalnych,
  • uczestnictwa związków zawodowych w działalności socjalnej,
  • uzgadniania regulaminu ze związkami lub przedstawicielem załogi,
  • obowiązku opodatkowania poszczególnych świadczeń,
  • stosowania lub nie kryteriów socjalnych w odniesieniu do różnych rodzajów świadczeń.

Prowadzący:

Wieloletni główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej powołanej do obsługi finansowo-księgowej jednostek budżetowych, obecnie dyrektor jednego z warszawskich Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty; prowadzeniem szkoleń w zakresie finansów oświaty zajmuje się od 15 lat. Absolwent Wydziału Ekonomii oraz studiów podyplomowych „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa” Szkoły Głównej Handlowej.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.