fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Istotna zmiana kwot odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji wprowadzona w roku 2020 oraz podwyższenie wartości świadczeń otrzymanych przez pracownika z ZFŚS wolnych od podatku wprowadzona Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw stanowią dobrą okazję do usystematyzowania wiedzy o ZFŚS.

W związku z powyższym zapraszamy dyrektorów i członków komisji socjalnych na szkolenie o tej tematyce.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawy prawne

 

  • Przepisy, z których wynika działalność socjalna

 

2. Działalność socjalna

 

  • Co można a czego nie finansować ze środków ZFŚS

 

3. Obowiązek tworzenia funduszu

 

  • Kto musi tworzyć fundusz

 

4. Środki finansowe funduszu

 

  • Skąd pochodzą środki do dyspozycji ZFŚS

 

5. Średnioroczne zatrudnienie

 

  • W jaki sposób ustalić podstawę do odpisów na fundusz

 

6. Uprawnieni do korzystania z funduszu

 

  • Kto może korzystać ze wsparcia ZFŚS

 

7. Regulamin ZFŚS

 

  • Zasady tworzenia i modyfikacji regulaminu ZFŚS

 

8. Świadczenia socjalne

 

  • Omówienie wszystkich dostępnych w ramach działalności socjalnej świadczeń

 

9. Administrowanie funduszem

 

  • Omówienie odpowiedzialności związanej z administrowaniem ZFŚS

Prowadzący:

Wieloletni główny księgowy, potem dyrektor samorządowej jednostki budżetowej, powołanej do obsługi finansowo-księgowej jednostek budżetowych. Prowadzeniem szkoleń w zakresie finansów oświaty zajmuje się od 15 lat. Absolwent Wydziału Ekonomii oraz studiów podyplomowych „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa” Szkoły Głównej Handlowej.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email