fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

System wynagradzania nauczycieli od A do Z

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Zapraszamy Państwa na szkolenie, które da Państwu wiedzę o wszystkich składnikach wynagrodzenia nauczycieli oraz terminach wypłat, a także zasadach przygotowania Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uczestnicy: Przedstawiciele JST, dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych prowadzonych przez JST

Program szkolenia jest skonstruowany w oparciu o najnowsze przepisy prawa oświatowego.

Program szkolenia:

1. Przepisy prawa oświatowego i prawa pracy w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli oraz obowiązków organu prowadzącego

 • Aktualne przepisy prawa oświatowego i prawa pracy w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli oraz obowiązków organu prowadzącego

2. Zasady przyznawania stawek wynagrodzenia zasadniczego, w tym szczególne zasady przyznawania wynagrodzenia zasadniczego za część etatu lub część miesiąca

 • Omówienie zależności między wykształceniem, stopniem awansu zawodowego a wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli
 • Ustalenie wynagrodzenia dla niepełnozatrudnionych lub zatrudnionych w niepełnym miesiącu lub roku

3. Dodatki do wynagrodzenia

 • Szczegółowe omówienie wynagrodzeń za dodatki funkcyjne
 • Dodatek motywacyjny za co przyznajemy, kiedy wypłacamy, kiedy potrącamy
 • Dodatek za wysługę lat
  – zaliczanie okresów zatrudnienia
  – zaliczanie pracy na gospodarstwie
  – zaliczanie służby wojskowej
  – wysługa lat a praca w kilku zakładach pracy
 • Omówienie dodatku za warunki pracy
 • Praca w porze nocnej a praca nauczyciela – zasady przyznawania dodatku

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 • Prawidłowe obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

5. Wynagradzanie nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych, zasady wynagradzania nauczyciela za pracę w dniu wolnym

 • Szczególne zasady wynagradzania nauczycieli ze środków unijnych
 • Praca w dniu wolnym – jak wynagradzamy nauczyciela

6. Nagrody jubileuszowe – Jubileusz a przejście na emeryturę, odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy i uprawnieniami emerytalnymi

 • Zasady przyznawania i termin wypłaty nagrody jubileuszowej. Wcześniejsza wypłata jubileuszu, kiedy?
 • Odprawy – podstawa obliczenia, kiedy odprawa przysługuje

 

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email