A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Warsztaty pisania statutu liceum, technikum, szkoły policealnej – 2 dni

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele powołani do zespołów opracowujących projekty nowych statutów

 

Cel szkolenia:

 • Napisanie statutu nowej jakości, zgodnie z nowymi podstawami prawnymi i technikami legislacji

 

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat różnic pomiędzy dotychczasowym statutem a nową materią statutu na podstawie Prawa oświatowego
 • Tworzenie uczestnikom szkolenia warunków do napisania statutu swojej szkoły
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wprowadzenia w życie nowych statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego

 

Program szkolenia:

 

Sesja I – część teoretyczna – Statut podstawą budowania ładu organizacyjnego szkoły.

 1. Dlaczego każda szkoła musi mieć odrębny statut?
 2. Omówienie wzoru statutu zespołu – zakres treści, najczęściej popełniane błędy.
 3. Dobre praktyki legislacyjne – najczęściej popełniane błędy.
 4. Schemat budowy statutu szkoły ponadpodstawowej, nowy zakres treści statutowych, podział na rozdziały.
 5. Omówienie podstawowych zasady technik legislacyjnych.

 

Sesja II – III – IV -V – VI – część warsztatowa

 1. Uczestnicy warsztatu korzystają ze swoich laptopów.
 2. Podstawą organizacji pracy warsztatowej są elektroniczne wersje:
 • statutu własnej szkoły;
 • schematu statutu szkoły ponadpodstawowej na podstawie nowej delegacji prawnej;
 • przykładowych zapisów poszczególnych rozdziałów.
 1. Prowadząca wprowadza do pracy nad redagowaniem treści kolejnych rozdziałów
 • (cel delegacji prawnej, najczęściej popełniane błędy, praktyczne porady).
 1. Uczestnicy egzemplifikują nieprawidłowe zapisy w dotychczasowych statutach.
 2. Uczestnicy szkolenia redagują omawiany rozdział dla swojej szkoły.
 3. Dyskusja moderowana nad propozycjami zapisów.

 

Podsumowanie – Omówienie trybu przyjęcia nowego statutu szkoły oraz sposobu zapoznania z nim społeczności szkolnej.

Prowadzący: Liliana Zientecka

trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.