A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Vademecum finansowe kierownika gospodarczego

Ważnym, choć niestety, często niedocenianym pracownikiem placówki oświatowej jest kierownik gospodarczy. A przecież to od niego w znacznym stopniu zależy sposób funkcjonowania szkoły/przedszkola. To jego dyrektor obarcza odpowiedzialnością za większość działań z zakresu administracji. Wśród nich do najtrudniejszych należą te, które związane są z gospodarowaniem majątkiem placówki, dokonywaniem zakupów i kontrolą sposobu wykonywania zadań przez pracowników administracji. Obszary te określają liczne przepisy prawa, czyha w nich wiele pułapek.

Aby nieco ułatwić kierownikom gospodarczym, potencjalnym kandydatom na to stanowisko oraz wszystkim zainteresowanym poruszanie się w tych obszarach, proponujemy szkolenie przybliżające tematykę funkcjonowania finansów placówki oświatowej z perspektywy kierownika gospodarczego

 

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego szczegółowo omówione zostaną przepisy oraz praktyka związana z codzienną pracą kierownika gospodarczego.

 

Program seminarium:

 • Co to jest plan finansowy i wieloletnia prognoza finansowa – jak je stworzyć, zmienić?
 • Jak skonstruować poprawną umowę i co powinno się w niej znaleźć?
 • Jak poprawnie dokonać zakupu (w tym przestrzegając prawa zamówień publicznych)?
 • Jak poprawnie zaklasyfikować wydatki (zarówno wg klasyfikacji budżetowej jak i strukturalnej)?
 • Co powinno się znaleźć w opisie faktury/rachunku?
 • Co to jest podatek VAT (które zakupy stanowią podatek naliczony, jak opodatkować żywienie)?
 • Jak prawidłowo operować gotówką (zasady kasowe, pobieranie i rozliczanie zaliczek)?
 • Jak nabyć, przyjąć na stan lub zlikwidować majątek?
 • Jak ewidencjonować środki trwałe, pozostałe środki trwałe, majątek niskocenny?
 • Kiedy i jak przeprowadzić inwentaryzację?
 • Kto i na jakich zasadach jest odpowiedzialny za majątek placówki oświatowej?
 • Dla jakich składników majątku i według jakich zasad należy prowadzić magazyny (w tym żywności, środków czystości, materiałów biurowych)?
 • Jak prowadzić sprawy kadrowe pracowników administracji (w tym planować urlopy, wnioskować o premie i nagrody oraz kary porządkowe)?

Prowadzący:

ekonomista, dyrektor jednego z warszawskich biur finansów oświaty, wykładowca z zakresu m.in.: rachunkowości budżetowej, planów finansowych, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, dyscypliny finansów publicznych.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.