fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach pandemii Covid-19

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


W jaki sposób zorganizować pracę szkoły lub placówki, by wypełnić podstawowe założenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym także kształcenia specjalnego? Jak zastosować zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?, Jak realizować zajęcia z pomocy? To  tylko niektóre z pytań, na które znajdziecie Państwo odpowiedź podczas proponowanego szkolenia.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe założenia świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowania kształcenia specjalnego w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki edukacyjnej.
 2. Obowiązujące rozporządzenia dotyczące PPP w kontekście rozporządzeń w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Projektowanie i koordynacja pomocy i kształcenia specjalnego– zadania nauczycieli i specjalistów w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki edukacyjnej.
 4. Rola i zadania wszystkich udzielających PPP w nowych warunkach edukacyjnych.
 5. Analiza przypadku.
 6. Konstruowanie WOFU, IPET dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w obecnych warunkach.
 7. Koordynacja i integracja pracy wszystkich pracujących z dzieckiem.
 8. Analiza sytuacji edukacyjnej ucznia w kontekście jego możliwości psychofizycznych, zainteresowań działania informacyjne.
 9. Współpraca z rodzicami
 10. Formy i sposoby realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w nowej sytuacji edukacyjnej – przykłady i możliwości: zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
 11. Realizacja PPP  w trakcie bieżącej pracy z uczniem – możliwości i ograniczenia w obecnej sytuacji.
 12. Formy i metody wsparcia – rola nauczycieli.
 13. Jak wspierać ucznia z ASD, dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, nadpobudliwym, zdolnym, z niepowodzeniem edukacyjnym.
 14. Ocena efektywności udzielonej pomocy – sposoby, metody: przykłady oceny z uwzględnieniem procedur w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przykłady oceny z uwzględnieniem procedur w przypadku ucznia posiadającego opinię Poradni .
 15. Dokumentowanie przebiegu udzielania PPP w warunkach czasowego ograniczenia.
 16. Przykłady dokumentacji.

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholog, nauczyciel, edukator, ekspert edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002, gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Propagatorka edukacji włączającej, prowadząca od wielu lat szkolenia dla nauczycieli na terenie całego kraju o tej tematyce, w różnych ośrodkach edukacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doskonalenia umiejętności dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli, nowoczesnych metod nauczania, motywowania, współpracy z rodzicami, arteterapii i wiele innych, które otrzymują bardzo pozytywne ewaluacje zwrotne.Ma doświadczenie nie tylko jako psycholog, ale również jako nauczyciel – pracowała w przedszkolu oraz wszystkich typach szkół, w których uczyła przedmiotów: „Przygotowanie do życia w rodzinie”, „Przedsiębiorczość” „Rozwój społeczno-zawodowy” (autorski program), opierając się na aktywizujących metodach pracy oraz realizując projekty i innowacje pedagogiczne („Debaty szkolne”, „Przedsiębiorczość”, „Zespół młodzieżowych doradców”).W pracy terapeutycznej skoncentrowana na podejściu holistycznym, zwolenniczka mentalizacji i propagatorka „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga. Matka trójki dzieci.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email