fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Te straszne testy – zbędne obciążenie, czy skuteczna metoda?

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Te straszne testy – zbędne obciążenie, czy skuteczna metoda? Czyli jak efektywnie uczyć, oceniać i projektować pracę własną uczniów

Pandemia COVID-19 sprawiła, że dotychczasowe metody nauczania wymagają weryfikacji. Niezbędna też okazała się zmiana sposobu myślenia o sprawdzaniu i ocenianiu wiedzy uczniów. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, oparte na badaniach psychologii kognitywnej, podczas którego uczestnicy poznają praktyczne wskazówki,  w jaki sposób wykorzystać aktualną wiedzę naukową zarówno do prowadzenia zajęć online, jak i w pracach domowych oraz monitorowaniu stopnia opanowania przez uczniów podstawy programowej. W trakcie seminarium odczarujemy cieszące się złą sławą testy, a także pokażemy efektywne techniki ich stosowania. Podczas webinarium zostaną omówione:

  • Wyzwania zdalnej edukacji, w kontekście najpopularniejszych metod nauczania
  • Skuteczne sposoby oceniania postępów uczniów w edukacji zdalnej
  • Praktyczne metody  testowania formatywnego i retrival practive do wykorzystania zarówno podczas zajęć, jaki i w pracach domowych.

Program szkolenia:

I. Wyzwania zdalnej edukacji

  • Edukacja zdalna wymaga całkowicie innego podejścia nauczyciela do kontroli i stymulowania aktywności uczniów. W trakcie krótkiego wstępu omówimy kluczowe elementy decydujące o efektywności zdalnej edukacji.

II. Ocenianie w edukacji zdalnej

  • Ocenianie w edukacji zdalnej wymaga rewizji dotychczasowego podejścia. Standardowe formy klasówek i testów nie sprawdzą się, ze względu na brak możliwości skontrolowania samodzielności pracy ucznia. Możliwe jest jednak, znacznie skuteczniejsze i przynoszące długofalowe efekty, ocenianie formatywne.

III. Praktyczne narzędzia testowania formatywnego i retrieval practive

  • Ostatnim elementem szkolenia będzie uporządkowanie wiedzy i zaprezentowanie narzędzi, służących do konstruowania testów i prac domowych, które skutecznie stymulują uczniów do systematycznej pracy.

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jakubowski

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach.

Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email