fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kadry w oświacie – 2 dniowy kurs kadrowy

Szkolenie online


→  Prosimy o podawanie w zgłoszeniach prywatnych adresów mailowych w celu rejestracji
→  Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem – pamiętaj, że musisz się zarejestrować
→  Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem
→  Po zakończeniu zajęć otrzymasz link do materiałów od trenera
→  Po szkoleniu otrzymasz elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia,  który wyślemy na Twój adres mailowy razem z fakturą


     Zapraszamy Państwa do udziału w 2 dniowym kursie kadrowym realizowanym w formie on-line. Szkolenie w przystępny sposób pozwoli zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia spraw kadrowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Kurs adresujemy zarówno do dyrektorów szkół jak i osób, które bezpośrednio zajmują się obsługą kadrową w placówce. Program szkolenia skonstruowany jest w oparciu o najnowsze przepisy prawa pracy, prawa oświatowego, karty nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz aktów wykonawczych. Dostosowane do nowego prawa pracy wzory dokumentów, które Państwo otrzymacie będą pomocne w codziennej pracy zarówno dyrektora i pracownika kadr.

Program szkolenia:

Podstawowe akty prawne.

•Kodeks pracy,
•Karta Nauczyciela,
•Ustawa o pracownikach samorządowych,
•Prawo oświatowe,
•Akty wykonawcze,
•Regulacje wewnętrzne w placówce.


Nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi.

•rodzaje umów pracowników pedagogicznych,
•rodzaje umów pracowników niepedagogicznych,
•przeprowadzanie konkursów na wolne stanowisko urzędnicze,
•służba przygotowawcza
•zmiany stosunku pracy (oddelegowanie do innej jednostki, uzupełnianie etatu, zmniejszenie wymiaru etatu, stan nieczynny),
•ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy,
•obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku pracy,
•wygaśnięcie stosunku pracy,
•wydawanie świadectwa pracy,
•roszczenia pracownicze.

Pojęcie, normy, systemy i rozkłady czasu pracy.

•pojęcie czasu pracy pracowników pedagogicznych,
•czas pracy w ujęciu roku szkolnego,
•czas pracy nauczycieli z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
•czas pracy pracowników niepedagogicznych,
•systemy czasu pracy pracowników niepedagogicznych,
•ewidencja czasu pracy.

Prowadzenie i archiwizowanie akt osobowych.

•prowadzenie akt osobowych (część A, B, C, D – ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,
•prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej,
•wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.

Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

•prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Cechy, ochrona i zasady ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

•regulacje prawne ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
•składniki wynagrodzenia,
•ochrona wynagrodzenia,
•wypłata za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

Urlopy pracownicze oraz dni wolne przysługujące pracownikom. Uprawnienia rodzicielskie.

•urlopy pracowników pedagogiczny zatrudnionych w placówkach feryjnych i nieferyjnych,
•urlopy pracowników niepedagogicznych,
•urlopy pracowników pedagogicznych pełniących funkcje kierownicze,
•tworzenie planów urlopowych,
•urlop okolicznościowy,
•urlop uzupełniający,
•urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski,
•wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

•zwolnienie pracownika w czasie długotrwałej nieobecności,
•kierowanie pracowników po długotrwałej nieobecności na badania lekarskie,
•zobowiązanie nauczyciela do wykorzystania zaległego urlopu,
•zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
•zawarcie więcej niż jednej umowy z tym samym pracodawcą,
•dobór kryteriów do rozwiązania stosunku pracy.

Prowadzący: Iwona Cwalina

Pracownik samorządowy z ponad 20 letnim doświadczeniem. Swoją przygodę z kadrami rozpoczęła w 2007 r. cały czas doskonaląc swój warsztat pracy. Absolwentka ekonomii pracy i zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Prowadziła na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy wykłady z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.