fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych – obowiązki dyrektorów do 17 grudnia 2021 r.

Od 17 grudnia 2021 każdy pracodawca w jednostce publicznej, zatrudniający co najmniej 50 pracowników (bez względu na rodzaj umowy), winien wdrożyć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17). Dyrektywa zobowiązuje pracodawcę do wprowadzenia procedur w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia – tzw. sygnalistów. Pracodawcy zostali zobowiązani do utworzenia wewnętrznych kanałów, które będą wykorzystywane do zgłaszania naruszeń, z zachowaniem poufności sygnalistów.

Nowe regulacje nakładają obowiązek rzetelnego poinformowania pracowników o ich prawach i obowiązkach w zakresie zapisów w/w Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz Projektu z dnia 14 października 2021 r. USTAWY z dnia …. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, a także przygotowania personelu do implementacji Dyrektywy oraz wynikających z niej praw i obowiązków. Projekt ustawy reguluje odpowiedzialność osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym, prawa sygnalistów oraz ich odpowiedzialność za świadome dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

Procedury zgłoszeń wewnętrznych podlegają konsultacjom z zakładową organizacją związkową/przedstawicielami pracowników.

Zapraszamy na szkolenie, które da Państwu wiedzę o przepisach prawa, dotyczących ochrony osób, zgłaszających naruszenia prawa – tzw. sygnalistów, a także o nowych obowiązkach pracodawców, zatrudniających minimum 50 pracowników i wprowadzeniu procedur ochronnych. W czasie szkolenia przedstawimy wzorów dokumentów wewnętrznych z zakresu procedur informacyjnych, ochronnych oraz ochrony danych osobowych.

 

Program szkolenia:

1. Definicje wprowadzające pojęcie sygnalisty

  • Definicje określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937

2. Procedury zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym

  • Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów, upoważnienia pracownika obsługującego zgłoszenia

3. Pojęcie sygnalisty

  • Ochrona prawna sygnalisty

4. Trzy szczeble zgłaszania nieprawidłowości

  • Skierowanie zgłoszenia do pracodawcy
  • Skierowanie do organu publicznego (ponadto także do wyznaczonego organu centralnego)
  • Ujawnienie publiczne

5. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

  • Omówienie praw osób zgłaszających
  • Obowiązki pracodawcy i osób przyjmujących zgłoszenia sygnalisty

6. Odpowiedzialność karna

  • Omówienie odpowiedzialności karnej wg projektu ustawy

7. Przykłady regulaminów – projekt regulaminu

 


Zapraszamy także do organizacji spotkań informacyjnych z tego zakresu dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Państwa szkół lub placówek oświatowych.


 

Prowadzący:

Iwona Obarzanek – pracowniczka samorządowa z ponad 10 – letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, od wielu lat pomaga naszym Klientom rozwiązywać trudne problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; kadrowiec z wieloletnim doświadczeniem w dużej firmie; wdrożeniowiec i szkoleniowiec w zakresie prawa pracy; posiada Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych; prowadzi szkolenia z zakresu RODO dla dyrektorów placówek oświatowych, rad pedagogicznych oraz przeprowadza audyty w placówkach; prowadzi także szkolenia BHP.

Dorota Pierzyńska – trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – praca na szczeblu administracji oświatowej. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych Centrum Usług Wspólnych. Prowadziła również wykłady w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą. Wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. Prowadzi szkolenia, kursy i doradztwo m.in. z zakresu ruchu kadrowego, godzin ponadwymiarowych, arkuszy organizacyjnych, subwencji oświatowej oraz PPK.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email