fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Subwencja oświatowa na rok 2021 a dane wprowadzane do SIO – metryczka bez tajemnic

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


 

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z zasadami związanymi z finansowaniem oświaty.
 • Dokonanie podziału i  analizy subwencji dla każdej szkoły  i  budżetu tej placówki.
 • Pokazanie zależności pomiędzy arkuszem organizacyjnym, subwencją oświatową a wydatkami szkoły.
 • Przekazanie informacji o wydatkach, na które są pieniądze w subwencji, jakie dane mają wpływ na jej wysokość.
 • Zapoznanie uczestników z możliwością optymalizacji wydatków  na oświatę oraz odpowiedzialnością dyrektorów i pracowników organów prowadzących za prawidłowe wprowadzenie danych do SIO – kontrole NIK, UKS. RIO.

Uczestnicy:

 1. Poznają aktualne przepisy związane z finansowaniem oświaty.
 2. Poznają zasady naliczania subwencji dla gminy i powiatu.
 3. Potrafią „rozszyfrować” metryczki.
 4. Potrafią prawidłowo dokonać podziału subwencji oświatowej na poszczególne szkoły i przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
 5. Dowiedzą się, dlaczego należy porównywać budżet placówki do przyznanej jej subwencji.
 6. Otrzymają wiadomości o możliwej optymalizacji wydatków na oświatę.
 7. Zapoznają się z arkuszami kontrolnymi (przygotowanymi przez wykładowcę), które służą do przeprowadzenia kontroli danych wprowadzonych do SIO z danymi zamieszonymi w innych dokumentach szkolnych.
 8. Dowiedzą się obowiązku składania wniosków o środki z rezerwy subwencji oświatowej.
 9. Poznają zakresy odpowiedzialności organu prowadzącego i dyrektora szkoły za dane wprowadzane do SIO.
 10. Zapoznają się z zakresem kontroli subwencji przez UKS i RIO oraz sankcjami wynikającymi z wyników kontroli, które wskażą na błędne przekazanie danych.

 

Program szkolenia:

 

I. Akty prawne dotyczące finansowania oświaty SIO i subwencji oświatowej.

 • omówienie aktów prawnych dotyczących:
  1) finansowania oświaty
  2) wprowadzania i zakresu danych w systemie informacji oświatowej;
  3) aktów prawnych, dotyczących subwencji oświatowej na 2021 r.

II. Zasady naliczania subwencji dla gmin i powiatów.

 • Zapoznanie z zasadami naliczania subwencji – analiza wskaźników A, Di oraz poszczególnych wag, „rozszyfrowanie” metryczki.

III. Dokonywanie podziału subwencji na poszczególne szkoły i przedszkola.

 • Praktyczne wskazówki podziału subwencji na placówki.
 • Metryczki dla każdej placówki.
 • Do czego służą takie wyliczenia? Porównania do budżetów.
 • Optymalizacja arkuszy organizacyjnych.

IV. Praktyczne arkusze kontrolne.

 • Praca na zaproponowanym arkuszu kontrolnym, który pozwoli organom prowadzącym i dyrektorom uniknąć nieprawidłowości w raportach SIO na 30.09., które są podstawą do naliczenia subwencji

V. Wnioski o środki z 0,4 % rezerwy.

 • Odpowiedzialność organów prowadzących za składanie wniosków do MEN;
 • Tabele pomocnicze do wniosku z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych;

VI. Zakres odpowiedzialności dyrektora i pracowników organu prowadzącego.

 • Sankcje dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego za nieprawidłowości.

VII. Kontrole prawidłowości danych wprowadzonych do SIO i naliczonej subwencji. 

 • Zakres kontroli NIK, UKS, RIO.

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email