fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Subwencja a dane wprowadzane do SIO – współpraca organów prowadzących i dyrektorów

Wprowadzasz dane do Systemu Informacji Oświatowej, weryfikujesz je na szczeblu gminy lub powiatu?  Oznacza to, że od Ciebie zależy wysokość subwencji oświatowej!
Poznaj terminy, zasady i odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie bazy SIO oraz wpływ zawartych w niej danych na finanse JST przeznaczone na edukację. Poznasz zasady naliczania subwencji, a także przygotowania „metryczki” dla JST i każdej placówki oświatowej. Sprawdzisz ile samorząd dokłada do budżetu. Szkolenie przygotowane w oparciu o  stan prawny aktualny na styczeń 2020 r.

Adresaci:

Pracownicy merytoryczni organów prowadzących, kierownicy wydziałów oświaty, dyrektorzy Centrów Usług  Wspólnych, dyrektorzy szkół, przedszkoli.

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami, dotyczącymi zadań dyrektorów i organu prowadzącego, w zakresie systemu informacji oświatowej, subwencji oświatowej i odpowiedzialności za prawidłowe wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej oraz finanse oświaty.

 Uczestnicy:

 1. Znają aktualne przepisy i terminy w zakresie systemu informacji oświatowej.
 2. Potrafią prawidłowo wprowadzać dane do systemu informacji oświatowej.
 3. Znają zasady naliczania subwencji dla gminy i powiatu. Potrafią „rozszyfrować” metryczki.
 4. Wiedzą, co warto, a czego nie warto uwzględniać w organizacji pracy placówek oświatowych. Skutki finansowe.
 5. Wiedzą jak dokonać korekty danych wprowadzonych do systemu informacji oświatowej.
 6. Znają zakresy odpowiedzialności organu prowadzącego i dyrektora szkoły.
 7. Są przygotowani na kontrolę danych w systemie informacji oświatowej.

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące SIO i subwencji oświatowej
 • Omówienie aktów prawnych, dotyczących terminów wprowadzania i zakresu danych w systemie informacji oświatowej. Omówienie aktów prawnych, dotyczących subwencji oświatowej na 2020 r.
 1. Prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do SIO
 • dane dotyczące organizacji placówki oświatowej,
 • dane dotyczące uczniów, dzieci, wychowanków,
 • dane kadrowe,
 • dane finansowe.
 1. Przymiarki do sporządzania projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych
 • „ekonomiczny” arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021.
 1. Raporty SIO na 30 września
 • współpraca dyrektora z organem prowadzącym – skutek – prawidłowe dane do subwencji oświatowej na kolejny rok budżetowy,
 • tabele kontrolne dla organu prowadzącego,
 • raporty na 30 września 2020 r.
 1. Wnioski o środki z 0,4 % rezerwy
 • odpowiedzialność organów prowadzących za składanie wniosków do MEN,
 • tabele pomocnicze do wniosku z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – bieżące przygotowywanie.
 1. Kontrole prawidłowości danych wprowadzonych do SIO i naliczonej subwencji.
 • zakres kontroli NIK, UKS i RIO,
 • sankcje dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego za nieprawidłowości.

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.