fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Statut szkoły i jego dostosowanie do ustawy Prawo oświatowe

 

Statut jako najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego musi proponować autonomiczne,  ale zgodne z prawem rozwiązania, ponieważ to zapisy statutu regulują codzienne działania nauczycieli  i uczniów. Prawidłowa budowa statutu i stała jego nowelizacja, to obowiązek każdego dyrektora. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego przeanalizujemy  budowę statutu zgodnie z zasadami technik prawodawczych, zredagujemy zmienione zapisy zgodnie z ustawą Prawo oświatowe  oraz uzgodnimy zasady wprowadzenia statutu w szkole.


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Program szkolenia:

 

1. Statut i jego znaczenie w działalności szkoły

 

2. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem, w tym zasady tworzenia zapisów statutowych

 

3. Przykłady zapisów statutowych, analiza i tworzenie nowych zapisów w zakresie:

 

 • Celów i zadań szkoły
 • Organów szkoły i ich kompetencji
 • Nowej organizacji pracy szkoły
 • Zadań nauczycieli
 • Sposobu oceniania, praw i obowiązków uczniów
 • Sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
 • Form opieki i pomocy uczniom
 • Organizacji biblioteki szkolnej
 • Organizacji internatu i świetlicy
 • Rodzajów nagród i kar dla uczniów
 • Zasad skreślenia ucznia z listy uczniów
 • Warunków stosowania sztandaru szkoły
 • Godła szkoły oraz ceremoniału
 • Organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
 • Organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,  wychowania, opieki i profilaktyki
 • Organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  w zakresie działalności innowacyjnej

Bardzo prosimy, żeby uczestnicy podczas szkolenia mieli ze sobą statut placówki. 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.


Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email